Steunpakket Cultuurmakersfonds

Zowel landelijk als lokaal zijn zorgen over gevolgen van de coronamaatregelen op de individuele cultuurmakers. Door weer ruimte te maken voor nieuwe programma’s, projecten en activiteiten, komt het culturele leven weer op gang. De cultuurmakers kunnen weer (deels) hun werk betaald gaan uitoefenen. 

Voor wie is het cultuurmakersfonds?

De regeling is voor het ondersteunen van professionele cultuurmakers binnen de gemeente Soest. Daarmee bedoelen we iedereen die zijn/haar inkomen (deels) haalt uit het verzorgen van cultureel aanbod of ondersteuning daarvan zoals licht/geluidtechnici. Aanvragen is mogelijk voor projecten waaraan meerdere professionele cultuurmakers uit de gemeente deelnemen.

Voorwaarden

 • Het project start (voorbereiding) in 2023. Doorloop of uitvoering in 2024 is mogelijk. 
 • Er zijn meerdere professionele (niet-gesubsidieerde) cultuurmakers betrokken die hiervoor ook een passende vergoeding krijgen. 
 • Het project draagt bij aan een gevarieerd cultureel aanbod in Soest. 
 • Een organisatie kan meerdere aanvragen doen. Maar er moeten wel steeds andere cultuurmakers aan deelnemen. 
 • Minimaal 40 procent van de steunaanvraag is voor de inzet van niet gesubsidieerde professionele cultuurmakers. 

Aanvragen

 • Aanvragen kan door een rechtspersoon zolang er budget beschikbaar is. 
 • Bij de aanvraag levert u een projectplan in. U geeft aan: 
  • wat de meerwaarde van het project is voor de cultuur in Soest 
  • hoeveel en welke professionele cultuurmakers betrokken zijn. 
 • Bij de aanvraag zit een duidelijke begroting. Minimaal 40 procent hiervan is voor inhuur van professionele cultuurmakers. 
 • Is er niet voldoende budget? Dan geven wij prioriteit aan de beroepsgroep waar de corona het meest impact heeft gehad. Namelijk de podiumkunsten en jonge cultuurmakers. 
 • De maximale projectbijdrage is afhankelijk van het aantal betrokken professionele (niet-gesubsidieerde) cultuurmakers. 
  • < 5: maximaal 10.000 euro 
  • 5-10: maximaal 20.000 euro 
  • >10: maximaal 30.000 euro 

Aanvragen voor deze regeling kunnen worden gedaan door het indienen van een projectplan met begroting. Mail naar postbus2000@soest.nl t.a.v. Gwen Visser.