Steunpakket lokale cultuursector

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor de lokale cultuursector. Met een breed steunpakket wil de gemeente zorgen voor herstel van de sector. Het pakket moet zorgen dat culturele partijen kunnen overleven, weer kunnen opstarten en toekomstbestendiger worden.

Ook in 2022 kunnen nog aanvragen gedaan worden voor onderstaande regelingen mits zij voldoen aan de voorwaarden.

Overbruggingsregeling

Wij willen de lokale culturele organisaties zonder winstoogmerk en het culturele verenigingsleven in stand houden. 

Cultuurmakersfonds

Zowel landelijk als lokaal wordt zorg geuit over de impact van de coronamaatregelen op de individuele cultuurmakers. Door weer ruimte te maken voor nieuwe programma’s, projecten en activiteiten waarbij deze makers betrokken zijn, komt het culturele leven weer op gang en kunnen de makers weer (deels) hun werk betaald gaan uitoefenen.

Transformatiebudget

De coronacrisis heeft gevolgen voor de langere termijn. Binnen de cultuur is er meer aandacht nodig voor een hybride aanbod om de wendbaarheid te versterken. Hierbij gaan we uit van een combinatie van live aanbod en goed digitaal aanbod. Dit laatste vraagt een andere manier van aanbod vormgeven, deskundigheid en apparatuur. In het afgelopen jaar is daar noodgedwongen al een ontwikkeling op gang gekomen. Veel organisaties zien dit als beweging die niet meer zal stoppen. Het zorgt voor nieuw en aanvullend publiek en het helpt organisaties om meer veerkracht te hebben bij onverwachte situaties zoals een pandemie. 

Looptijd 

Een bijdrage vanuit een van bovenstaande regelingen is aan te vragen tot eind 2021. Projecten starten in 2021 en mogen doorlopen in 2022.

Aanvragen worden behandeld zolang er budget beschikbaar is. 

Aanvragen

U kunt een aan vraag voor deze regelingen indienen vanaf 1 mei 2021. Dit doet u door het indienen een projectplan met begroting. Geef duidelijk aan voor welke regeling de aanvraag bedoeld is en check de voorwaarden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Gwen Visser, de beleidsadviseur Cultuur. Mail naar postbus2000@soest.nl t.a.v. Gwen Visser of bel naar 06-342 071 08.