Steunpakket lokale cultuursector

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor de lokale cultuursector. Met een breed steunpakket wil de gemeente zorgen voor herstel van de sector. Het pakket moet zorgen dat culturele partijen kunnen overleven, weer kunnen opstarten en toekomstbestendiger worden. In april 2022 zijn de voorwaarden van deze regeling verruimd en is er een extra regeling voor jeugd aan toegevoegd.

In 2022 kunnen aanvragen worden gedaan voor onderstaande regelingen, mits zij voldoen aan de voorwaarden en zolang er budget beschikbaar is.