Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

Vanaf 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) geldig. Deze wet biedt een wettelijke basis voor de maatregelen voor bestrijding van Covid-19. De maatregelen worden in een ministeriële regeling uitgewerkt. De maatregelen vervangen daarmee de noodverordeningen van de Veiligheidsregio’s. 

De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 kent voor de burgemeester de mogelijkheid om ontheffingen te geven. Dit gebeurt alleen in bijzondere gevallen, namelijk:

  • De openstelling van openbare plaatsen.
  • Evenementen.
  • Ook als de ministeriële regelingen hier ruimte voor bieden, kan de burgemeester een ontheffing geven. 

Voorwaarden

De burgemeester kan ontheffing geven als:

  • Er bijzondere situaties zijn.
  • Er een positief advies is van de GGD.
  • Het belang van bestrijding van de epidemie zich niet verzet tegen verlening van de ontheffing.

Vaak heeft een ontheffing regels of beperkingen.

Aanvragen ontheffing

De ontheffing kunt u aanvragen met het formulier Ontheffing tijdelijke wet Covid 19 (pdf, 69 KB)

Kosten

Het aanvragen van de ontheffing is gratis.