Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Aan Soester organisaties kan een subsidie worden verleend voor deskundigheidsbevordering van hun vrijwilligers. Per organisatie is de subsidie 50 euro per vrijwilliger met een maximum van 1.500 euro per aanvraag. Jaarlijks kan maximaal één aanvraag per organisatie worden ingediend.

Aanvragen kunt u het hele jaar indienen, minimaal één maand voorafgaand aan de activiteit..

U kunt het aanvraagformulier Subsidie Deskundigheidsbevordering / Waarderingssubsidie (pdf, 127 KB) printen, invullen en opsturen naar:

Gemeente Soest
t.a.v. afdeling Samenleving
Postbus 2000
3760 CA  Soest