Financiering

De kosten van woningaanpassingen en energiebesparing variëren van € 10 (lamp met sensor) tot duizenden euro’s (badkamerrenovatie). De kosten betaalt u in het algemeen zelf. Waarschijnlijk bent u benieuwd of er toch mogelijkheden zijn om de kosten te verminderen. Het hangt af van uw persoonlijke situatie en de regelingen die eventueel op u van toepassing zijn. Misschien is één van de volgende opties voor u van toepassing:

 • Korting op aanpassingen of arbeidsloon
 • Vergoeding vanuit basispakket zorgverzekering
 • Vergoeding vanuit Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Lening via de Blijverslening
 • Overwaarde woning benutten
 • Duurzaamheidslening

Korting op aanpassingen of arbeidsloon

Wellicht krijgt u korting op aanpassingen of arbeidsloon (klussendienst) via uw lidmaatschap van een ledenvereniging van een thuiszorgaanbieder, ouderenbond of servicepakket van uw zorgverzekeraar.

Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS) heeft een klussendienst voor inwoners van Soest voor ouderen of kwetsbare burgers. Neem contact op tussen 8.45 uur en 12.30 uur (op werkdagen) via telefoonnummer (035) 602 36 81. U kunt ook een e-mail sturen via info@swos.nl.

Stichting Hulp in Praktijk (HiP) helpt hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen door hulpbieders, verbonden aan de kerk of parochie.

Soesterbergers kunnen voor hulp bij klusjes in en om het huis terecht bij Stichting Hulpdienst Soesterberg. Tegen een kleine vergoeding helpt een vrijwilliger u.

Vergoeding vanuit basispakket zorgverzekering

Soms vergoedt uw zorgverzekering hulpmiddelen of aanpassingen. Bijvoorbeeld technische hulpmiddelen om lichten, ramen en deuren te bedienen. Of apparatuur om u te wekken en te waarschuwen, zoals een lichtflitsbel voor mensen met een auditieve beperking. Vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie.

Vergoeding vanuit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Zijn er blijvend aanpassingen nodig om zelfstandig te blijven wonen? Of om uw kind thuis te laten opgroeien? En kunt u de aanpassingen zelf niet uitvoeren? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Soest via een Melding zorg werk en inkomen. De gemeente kan met u meedenken over mogelijke oplossingen. Deze ondersteuning valt onder de Wmo.

Woningaanpassingen zijn maatwerkvoorzieningen. Daarvoor geldt een eigen bijdrage die afhankelijk is van het inkomen en het vermogen. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. De bedragen zijn voor het hele land gelijk.

Wat wordt niet (meer) vergoed:

 • Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik (douchestoel, rolstoel, drempelhulp). Heeft u na een medische ingreep of een blessure een hulpmiddel nodig? U kunt deze maximaal 26 weken (kosteloos) lenen bij een uitleenwinkel. Daarna komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding vanuit de Wmo of dient u zelf het hulpmiddel aan te schaffen.
 • Algemeen gebruikelijke voorzieningen. Deze zijn tegen redelijke prijs bij een bouwmarkt of winkel te koop en worden ook aangeschaft door mensen zonder handicap. Bijvoorbeeld: beugels, verhoogde toiletpot, éénhendelmengkraan.

Als het aanpassen van uw woning boven een bepaald bedrag komt, wordt door de gemeente vaak gekeken of verhuizing naar een aangepaste woning beter voor u is.


Lening via de blijverslening

De blijverslening is een hypothecaire lening, bedoeld voor verbouwingen in uw koopwoning, zodat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. De blijverslening vraagt u aan bij de gemeente.

Wanneer komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een blijverslening moet u aan een aantal voorwaarden voldaan:

 • U bent eigenaar-bewoner van een bestaande zelfstandige woning in gemeente Soest die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.
 • U heeft een zorgvraag, die aanpassing van de woning vereist of u wilt uw woning levensloopbestendig maken.
 • De lening bedraagt maximaal 15 procent van uw WOZ-waarde met een minimumbedrag van €2.500 en een maximumbedrag van € 35.000.

Lees meer informatie over de blijverslening.

Overwaarde woning benutten

Heeft u een huis met overwaarde? Misschien wilt u dit geld graag 'uit de stenen halen', bijvoorbeeld voor het aanvullen van uw pensioen. Lees meer over de mogelijkheden via de website van Vereniging Eigen Huis. Daar staat ook een stroomschema om te bepalen welk product het beste bij uw situatie past.

Duurzaamheidslening

Heeft u een eigen huis en wilt u energie besparen met een duurzaamheidslening tegen een lage rente? Wij helpen u duurzaam te (ver)bouwen en maken het financieel aantrekkelijk om te investeren in energiebesparing. U kunt de lening bijvoorbeeld gebruiken voor isolatie, zonnepanelen, een zonneboiler of een energie-efficiënt verwarmingssysteem. De gemeente Soest verstrekt geen subsidies voor deze duurzaamheidsmaatregelen.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U bent eigenaar van een bestaande woning in Soest
 • Uw woning is minimaal tien jaar oud
 • U gebruikt de lening voor een energiebesparende maatregel
 • De energiebesparende maatregel resulteert in minimaal één labelstap. Hiervoor vraagt de gemeente een afdruk van de energiemaatregelverkenner
 • De maatregelen moeten nog getroffen worden
 • U kunt minimaal € 2.500 lenen en maximaal € 15.000. De maximale looptijd van de lening is vijftien jaar

U leest hier meer informatie over de duurzaamheidslening.