Duurzaam Soest

De gemeente werkt continu aan een duurzame toekomst. Zo gaan we verder op weg naar klimaatneutraal. We hebben het dan over energiebesparing van de gebouwen van de gemeente zelf, bedrijven en instellingen, huiseigenaren, woningcorporaties  en vastgoedeigenaren. In het duurzaamheidsplan hebben diverse thema’s een plek, zoals energie, recycling, innovatie, schoon water, afkoppelen van hemelwater, voedsel- en consumentenproducten, openbare oplaadinfrastructuur voor de elektrische auto en natuur.

Veel wordt al gedaan, maar we kunnen het als gemeente niet alleen. Er zijn gelukkig al veel duurzame initiatieven van vrijwilligers, bewoners en bedrijven, bekijk ze eens op de duurzaamheidskaart. U kunt ook zelf aan slag gaan. Door bijvoorbeeld voor uw eigen woning duurzaamheidsmaatregelen te nemen, uw afval nog beter te scheiden en bewuster om te gaan met voedsel. Of op uw eigen terrein hemelwater af te koppelen, een regenton, of compostvat aan te schaffen. U doet het, de overheid kan soms een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld in de vorm van subsidie of een duurzaamheidslening.

Soest, samen op weg naar een duurzame samenleving

Om met elkaar van gedachten te wisselen en inspiratie op te doen over duurzame ideeën is er onder andere een facebookgroep Duurzaam Goed Bezig. Meld u aan om mee te praten.

Bent u al duurzaam goed bezig? Of kent u iemand in Soest, of Soesterberg die al veel gedaan heeft op het terrein van duurzaamheid? Verdient deze inwoner, bedrijf, of misschien uzelf, daarom het keurmerk Duurzaam goed bezig? Heeft u zelf ideeën of initiatieven die u belangrijk en kansrijk vindt? Laat het ons weten! Stuur een mail naar duurzaamgoedbezig@soest.nl

Het keurmerk Duurzaam goed bezig is geen officieel keurmerk, maar we willen hiermee aangeven dat we uw inspanningen erg waarderen. Samen zorgen we zo voor een duurzame leefomgeving.

Meer informatie