Een kind erkennen

Verwacht u een kind en bent u niet getrouwd met uw partner of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Om juridisch de ouder te worden moet uw partner het kind erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Ook een duomoeder kan een kind erkennen. Elk volgend kind moet apart worden erkend.

Als u een kind erkent, wordt u de juridische ouder van dat kind. U krijgt dan een aantal rechten en plichten. U krijgt niet automatisch het ouderlijk gezag. De moeder heeft wel automatisch ouderlijk gezag. 

Wanneer erkennen

U kunt uw kind erkennen voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of na de geboorte.

Voorwaarden

  • De moeder moet altijd toestemming geven bij kinderen tot 16 jaar
  • De erkenner is zestien jaar of ouder
  • De erkenner is geen familie van de moeder
  • Er zijn niet al twee ouders

Erkenning voor de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Is het een eerste kind uit de relatie en krijgt het kind de achternaam van de moeder? De moeder kan schriftelijk toestemming geven voor de erkenning.

Wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt? De moeder moet bij de erkenning aanwezig zijn. Elk volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch de achternaam van het eerste kind. De moeder kan dan schriftelijke toestemming geven voor de erkenning.

Erkenning tijdens de aangifte van geboorte

U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. De moeder kan schriftelijk toestemming geven. Is het uw eerste kind uit de relatie en het kind krijgt de achternaam van de erkenner? Dan moet de moeder mee voor toestemming.

Erkenning na de geboorte

Erkenning kan ook na de geboorteaangifte. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Bij kinderen tot zestien jaar is de toestemming van de moeder nodig. Vanaf twaalf jaar moet ook het kind toestemming geven. Vanaf zestien jaar mag het kind zelf toestemming geven. Bij naamkeuze moet u persoonlijk aanwezig zijn.

Hoe werkt het?

Voor het erkennen van een (ongeboren) kind maakt u een afspraak bij de gemeente.

U neemt mee:

  • Het identiteitsbewijs van u en van de moeder van het kind
  • Ongeboren kinderen of kinderen jonger dan twaalf: moeder gaat mee naar de gemeente als naamkeuze van toepassing is, anders is schriftelijke toestemming van de moeder (pdf, 173 Kb) ook mogelijk
  • Kinderen van twaalf tot en met vijftien: moeder en kind gaan mee naar de gemeente als naamkeuze van toepassing is, anders kunnen ze ook schriftelijke toestemming tot erkenning (pdf, 173 Kb) geven
  • Als het kind zestien jaar of ouder is: het kind gaat mee naar de gemeente als naamkeuze van toepassing is, anders is schriftelijke toestemming (pdf 24 Kb) ook mogelijk

Erkent u het kind al voor de geboorte bij de gemeente? Bewaar dan het afschrift dat u krijgt na de erkenning. Dit heeft u nodig bij de geboorteaangifte.

Achternaam kind

Als de vader of duomoeder het kind erkent, en het is het eerste kind uit deze relatie, dan kunt u kiezen welke achternaam het kind krijgt. Alle volgende kinderen uit die relatie krijgen dezelfde achternaam. Kijk voor meer informatie over achternamen op Rijksoverheid.nl.

Ouderlijk gezag

Door de erkenning van het kind bent u nog geen wettelijk vertegenwoordiger. Zonder ouderlijk gezag mag u niet meebeslissen over de opvoeding van uw kind. Om het gezag te krijgen, kunt u met toestemming van de moeder online een verzoek indienen op Rechtspraak.nl.

Erkenning en Nederlandse nationaliteit

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt het kind dat u erkent ook automatisch de Nederlandse nationaliteit. U moet het kind dan wel erkennen voordat het zeven jaar oud is.

Meer weten?

Lees meer over duomoeders en het ouderschap het erkennen van een kind op de website van Rijksoverheid.