Vertrek buitenland (Emigreren)

Gaat u verhuizen naar het buitenland? Of gaat u in een periode van een jaar langer dan acht maanden naar het buitenland (hoeft niet aaneengesloten)? Dan moet u dit melden. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt. Dit doet u vanaf vijf dagen voor vertrek (en niet eerder).

Vertrek buitenland doorgeven

U kunt uw emigratie online doorgeven.

U kunt uw emigratie ook schriftelijk doorgeven of persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak

Wat geeft u door?

Om uw emigratie door te geven, heeft de gemeente van u nodig:

  • naar welk land u vertrekt
  • wat uw eerste adres is (met plaatsnaam)
  • de datum waarop u verhuist
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Wie kan de verhuizing doorgeven?

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de melding schriftelijk doen. Dit kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • door een ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar

Blijven er mensen op uw huidige adres in Nederland achter? Dan moeten de mensen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden. U vraagt dit aan bij een RNI-gemeente: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle.

Let op: Doet u geen aangifte van emigratie, dan riskeert u een boete.

Waarom melding doen?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP), zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen. Kijk op de website van Rijksoverheid voor een overzicht van instanties die uw gegevens krijgen.

Meer weten?

Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over emigreren.

Wat is DigiD?

Naar de website DigiD voor meer informatie

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.