CO2-footprint

In 2021 laat gemeente Soest zich hercertificeren op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. De eerste stap van de CO2-prestatieladder is het in kaart brengen van de footprint met als doel deze gericht te verkleinen.

CO2-footprint 2020 (eerste half jaar)

Scroll de tabel om meer te zien
Onderwerp CO2 (ton)
Gasverbruik 126,7
Biobrandstof 2,4
Wegenpark 17,9
Bedrijfsmiddelen 1,1
Elektriciteitsverbruik 0
Zakelijke kilometers 20,4

Doelstellingen

In 2024 wil de gemeente Soest 90% CO2-reductie behalen ten opzichte van 2017 in de gemeentelijke organisatie. 

 • Scope 1 uitstoot door verbruik gas of andere fossiele brandstoffen:
  18% reductie in 2024 ten opzichte van 2017
 • Scope 2 uitstoot door opwekking elektriciteit:
  72% reductie in 2024 ten opzichte van 2017

Dit doen wij aan CO2-reductie 

 • Inventarisatie erkende maatregelen vastgoed
 • Isolerende maatregelen vastgoed
 • Gebruikmaken van groen gas
 • Elektrische auto's bij vervanging
 • Elektrisch handmaterieel (bijvoorbeeld kettingzaag, bladblazer)
 • LED-verlichting toepassen bij openbare verlichting
 • Inkopen van 100% Nederlandse groene stroom
 • Verduurzamen mobiliteitsregeling personeel
 • Faciliteiten voor thuiswerk aanbieden en toepassen

Onze uitstoot staat gelijk aan

 • Gas- en elektraverbruik van 36 huishoudens voor een heel jaar
 • 98 retourtjes naar New York
 • Met de auto 22 keer om de aarde rijden
 • 50.544 kilo standaard kantoorpapier gebruikt
 • 8.424 bomen laten groeien voor een heel jaar

Wat kun jij doen?

 • Anticipeer op het verkeer, rijd met een laag toerental
 • Zorg dat verlichting en apparaten zijn uitgeschakeld indien ongebruikt
 • Maak gebruik van digitale communicatiemiddelen

Participatie

In de sector- en keteninitiatieven van gemeente Soest worden nieuwe ideeën en ontwikkelingen gedeeld uit de sector. Voorbeelden hiervan zijn: Regionale Energie StrategieMRA-Elektrisch, Het bedrijven platform duurzaamheid van BMO en Energie Actief Soest (EAS).