CO2-voetafdruk

In 2021 liet gemeente Soest zich hercertificeren op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Een groot onderdeel van de CO2-Prestatieladder is het in kaart brengen van de voetafdruk van de gemeentelijke organisatie met als doel deze gericht te verkleinen. 

CO2-voetafdruk

CO2 (ton) 2019 2020-1 2020 2021-1 2021  
Gasverbruik 215,89 53,2 262,4 260,6 433  
Biogas 145,5 72,7 145,5 0 0  
Biobrandstof 3,99 2,4 4,4 1,7 3,6  
Wagenpark 34,44 17,9 36,6 16,6 287  
Bedrijfsmiddelen 2,20 0 8,2 1,2 7,6  
Elektriciteitsverbruik 5,06 0 0 0 0  
Zakelijke kilometers 46,72 20,4 40,8 8,2 29,6  

jaartal uitstoot per FTE
2017 5,77
2018 5,32
2019 0,98
2020 1,23
2021 2,86
uitstoot per FTE is in ton

jaartal uitstoot per 1000 m²
2017 35,34
2018 33,49
2019 6,25
2020 6,65
2021 8,68
uitstoot in ton

jaartal uitstoot per 1000 inwoners
2017 38,84
2018 35,55
2019 6,64
2020 7,56
2021 16,22
uitstoot in ton

De hoeveelheid CO2-uitstoot kan jaarlijks worden bijgesteld met terugwerkende kracht in verband met de jaarlijkse herijking van de conversiefactoren.

Doelstellingen

In 2024 wil de gemeente Soest 90% CO2-reductie behalen ten opzichte van 2017 in de gemeentelijke organisatie. 

 • Scope 1 uitstoot door verbruik gas of andere fossiele brandstoffen:
  18% reductie in 2024 ten opzichte van 2017
 • Scope 2 uitstoot door opwekking elektriciteit:
  72% reductie in 2024 ten opzichte van 2017

Dit doen wij aan CO2-reductie 

 • Inventarisatie erkende maatregelen vastgoed
 • Isolerende maatregelen vastgoed
 • Gebruikmaken van groen gas
 • Elektrische auto's bij vervanging
 • Elektrisch handmaterieel (bijvoorbeeld kettingzaag, bladblazer)
 • LED-verlichting toepassen bij openbare verlichting
 • Inkopen van 100% Nederlandse groene stroom
 • Verduurzamen mobiliteitsregeling personeel
 • Faciliteiten voor thuiswerk aanbieden en toepassen

Onze uitstoot staat gelijk aan

 • Gas- en elektraverbruik van 190 huishoudens voor een heel jaar
 • 434 retourtjes naar New York
 • Met de auto 86 keer om de aarde rijden
 • 7.600 zonnepanelen die een jaar lang stroom opwekken
 • 38.000 bomen laten groeien voor een heel jaar

Wat kun jij doen?

 • Anticipeer op het verkeer, rijd met een laag toerental
 • Zorg dat verlichting en apparaten zijn uitgeschakeld indien ongebruikt
 • Maak gebruik van digitale communicatiemiddelen

Participatie

In de sector- en keteninitiatieven van gemeente Soest worden nieuwe ideeën en ontwikkelingen gedeeld uit de sector. Voorbeelden hiervan zijn: Regionale Energie StrategieMRA-Elektrisch, Het bedrijven platform duurzaamheid van BMO en Energie Actief Soest (EAS).