Energielabel C voor kantoorgebouwen

Vanaf 1 januari 2023 moeten de meeste kantoorgebouwen groter dan 100 vierkante meter minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) staat een praktische beslisboom om te beoordelen of deze regel ook voor uw kantoor geldt. 

Aan de slag 

U kunt alvast kijken of uw kantoorpand voldoet aan de nieuwe regels: 

  • Op EP-Online staat of uw kantoorpand al een energielabel heeft. En zo ja: welk label
  • Als u nog geen energielabel heeft of een label lager dan label C? Neem dan contact op met de eigenaar van uw kantoorgebouw
  • Bent u zelf de eigenaar? Laat dan een energielabel opstellen, aangevuld met een maatwerkadvies over wat nodig is om minimaal energielabel C te hebben
  • Na het nemen van de energiemaatregelen dient u het nieuwe energielabel op te laten stellen en dit laten registreren

Hulp nodig?

U kunt voor hulp contact opnemen met Vincent van Leent.

Vincent is EnergiePrestatie-adviseur (EP-adviseur) en beoordeelt gratis in Soest of het kantoorgebouw label C plichtig is.

Financiering en/of subsidie

Op de website van ROO staat een subsidie- en financieringswijzer. U kunt met de wijzer financiële ondersteuning voor uw plannen te vinden.

Lokaal advies

Lees meer informatie over het verduurzamen van bedrijven op de website van het Duurzaam Bouwloket.