Energieopwekking

Om onze doelen te halen is het nodig duurzame energie op te wekken in de gemeente Soest. Dat gaat zowel om duurzaam opgewekte elektriciteit als warmte.

Kleinschalige opwekking zoals zonnepanelen is al relatief eenvoudig te realiseren voor inwoners en ondernemers. Maar grootschalige opwekking zoals een zonnepark of een windmolen is op dit moment nog niet mogelijk. Om die overstap mogelijk te maken is er dus werk aan de winkel.

We gaan de komende periode aan de slag met de volgende onderwerpen: