Wat doet de gemeente?

Als gemeente zijn we eigenaar van een groot aantal maatschappelijke gebouwen die we moeten verduurzamen. We zijn ook regelgever en we zijn als grootste werkgever van Soest ook een bedrijf.

Maatschappelijk vastgoed

Als gemeente zijn wij eigenaar van een aanzienlijk aantal maatschappelijke gebouwen zoals bijvoorbeeld sportcomplexen en scholen. Met een ‘routekaart verduurzaming vastgoed’ leggen we vast in welk tempo we deze gebouwen gaan verduurzamen. Hierbij betrekken we onze huurders en kijken wij naar slimme oplossingen. Net zoals ondernemers en inwoners dat doen met hun eigen vastgoed.

Gemeente Soest als regelgever

Wij gaan aan de slag om ons beleid aan te laten sluiten op de doelstellingen die wij hebben gesteld in het programmaplan energietransitie. Natuurlijk kijken we daarbij wel naar alle belangen die relevant zijn voor de specifieke beleidsterreinen.

Gemeente als bedrijf

Voor het verduurzamen van ons bedrijf werken we met de CO2-Prestatieladder. Hiermee monitoren wij onze CO2-uitstoot en reduceren deze door middel van diverse maatregelen. We kijken hierbij naar het gedrag van onze medewerkers, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en nemen stappen in het steeds verder verduurzamen van de panden waarin wij werken.

Het gemeentehuis heeft in 2019 bijvoorbeeld energielabel A gekregen. Maar we kunnen meer. Zo gaan auto’s van de gemeente steeds meer elektrisch rijden.