De Du Moulinkazerne in Soesterberg

Het Zeisterspoor 19, 19-03, 19-05, 19-06, 19-10, 19-11, 19-12, 19-13, 19-14, 19-17, 19-18 en 19-20, Soesterberg

Omschrijving

De Du Moulinkazerne in Soesterberg is een infanteriekazerne, waarvan de naam werd ontleend aan de genieofficier uit het Staatse leger, Carel Diederik du Moulin (1727-1793). Het complex is gebouwd in 1938-1939 als een nieuw type naar ontwerp van J.C. Stumphius, eerstaanwezend-Ingenieur der Genie, in opdracht van het ministerie van Defensie. De kazerne, die bedoeld is voor een bataljon pioniers en een compagnie spoorwegtroepen,  staat model voor de bouw van nog acht vergelijkbare kazernes. Het ommuurde complex heeft een symmetrische opzet met paviljoens gelegen rond een rechthoekig exercitieterrein.

Als eerste (1938) worden op het zuidelijke deel van het terrein drie rechthoekige, tweelaags logiesgebouwen en een school- en logiesgebouw gerealiseerd. In 1939 worden de uit drie bouwvolumes bestaande kantine aan de oostzijde, het eveneens uit drie bouwvolume bestaande bad- en keukengebouw aan de westzijde van het exercitieterrein gebouwd. Aan de noordzijde wordt het terrein afgesloten door het L-vormige bureel en het L-vormige wachtgebouw, beide bestaand uit twee haaks op elkaar geplaatste bouwvolumes, gesitueerd aan weerszijden van de voormalige entree tot het terrein aan de Amersfoortsestraat.

Bij de huidige entree aan het Zeisterspoor staat verder nog een rechthoekig eenlaags houten wachtgebouwtje onder een gedrukt zadeldak. Direct ten noorden daarvan ligt een uit drie bouwvolumes bestaande werkloods. Tevens is er nog een benzinepompgebouwtje. 

De vooroorlogse gebouwen zijn uitgevoerd in gele baksteen met een donkerrood trasraam en zijn uitgevoerd in een zakelijk-traditionele trant. De daken zijn gedekt met gesmoorde pannen en de vensters bevatten in de oorspronkelijke opzet stalen invullingen met meerruits ramen.  

Ligging panden