R.K. begraafplaats aan de dalweg

Adres

Dalweg zn (bij St. Annahof 1), Soest

Omschrijving

De R.K. begraafplaats aan de Dalweg ligt op een rechthoekig terrein en dateert van oorsprong uit omstreeks 1828. Het hoorde bij de R.K. parochie van de Heilige Petrus en Paulus. De kerk van deze parochie is inmiddels gesloopt. Tijdens het vernieuwen en vergroten van de begraafplaats in 1876 wordt er ook een poortgebouw gerealiseerd, dat beschermd is als rijksmonument. De begraafplaats wordt voor de helft omgeven door een haag en voor de helft door een bakstenen muur met vierkante pijlers met hardstenen afdekplaat. Hiertussen in hoogte verspringende bakstenen muurdelen met tandlijst en gemetselde ezelsrug. Op de begraafplaats zijn nog diverse oude grafmonumenten aanwezig, zoals die van de familie E.E. Kuiper (1851) en M.T. Alberdingk Thijm (1865).

Ligging pand