Grafrechten en onderhoud

De gemeente geeft graven en urnennissen uit op de gemeentelijke begraafplaatsen. Iedereen mag gebruik maken van de begraafplaatsen. U vraagt dan grafrechten aan en wordt daarmee rechthebbende.

Er kan maar één persoon rechthebbende zijn. Verloopt de periode? De rechthebbende kan de grafrechten verlengen.  

Grafrecht aanvragen

Het grafrecht voor een particulier graf, urnengraf of urnennis vraagt u aan via de begraafplaats. U neemt contact op met de medewerker van de begraafplaats Soest of Soesterberg. U zoekt in overleg met de opzichter een graf of nis uit en u vult ter plekke het reserveringsformulier in. De datum van ondertekening is de begindatum van de grafrechttermijn.

Er zijn meerdere soorten graven en asbestemmingen:

  • een algemeen graf
  • een particulier graf
  • een kindergraf
  • een urnennis
  • een urnengraf

Algemeen graf

Een algemeen graf vraagt u aan via de begrafenisondernemer. Een algemeen graf wordt per laag uitgegeven voor tien jaar. De gemeente blijft rechthebbende van een algemeen graf. Verlenging is niet mogelijk.

Particulier graf

Een particulier graf wordt uitgegeven voor twintig jaar. Verlenging is mogelijk, steeds voor een periode van tien jaar. Er is plaats voor het begraven van twee overledenen en er kan één asbus worden bijgezet. Een particulier graf kan via de begrafenisondernemer worden uitgegeven (bij directe begraving). Vaak gaat de begrafenisondernemer dan met de familie naar de begraafplaats om een plekje uit te zoeken.

Urnennis of urnengraf

Een urnennis of urnengraf wordt voor tien jaar uitgegeven. Verlenging is mogelijk, steeds voor een periode van tien jaar. Een urnennis is geschikt voor twee asbussen en een urnengraf voor vier asbussen.

Heeft u grafrechten op een particulier graf, kindergraf, urnengraf of -nis? Dan betaalt u elk jaar een vergoeding aan de gemeente voor het onderhoud.

Wat doet de gemeente?

Van het bedrag dat u jaarlijks betaalt, doet de gemeente het volgende onderhoud:

  • Jaarlijkse algenreiniging van de monumenten/urnenmuren
  • Snoeiwerkzaamheden
  • Vier keer per jaar een schoffelronde rondom de graven
  • Twee keer per jaar het uitharken van de graven
  • Onderhoud van de paden

Kosten onderhoud 2023

Soort graf Jaren Kosten (euro)
Algemeen graf tien jaar 496
Particulier graf/kindergraf per jaar 98
Urnengraf/urnennis per jaar 48

Afkopen onderhoud

U ontvangt in november een rekening voor het onderhoud van het afgelopen jaar. U kunt het onderhoud afkopen voor een periode van maximaal twintig jaar, maar niet voorbij het einde van de grafrechttermijn. U betaalt dan maximaal twintig keer het jaarlijkse bedrag in één keer.

Verlopen uw grafrechten? Ruim voordat het grafrecht afloopt, krijgt de rechthebbende een brief van de gemeente. Hier zit een formulier bij waarop u kunt aangeven dat u de grafrechten wilt verlengen. Dit formulier stuurt u met bijgevoegde antwoordenvelop naar de begraafplaatsadministratie.

U kunt ook op het formulier aangeven dat u niet wilt verlengen. Het grafrecht stopt dan automatisch aan het einde van de termijn.

Er zijn regels voor het aanbrengen van gedenktekens en beplanting. Deze regels staan in de Algemene uitvoeringsregels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Soest. Wilt u de regels ontvangen? Neem dan contact op met de begraafplaatsadministratie via begraafplaatsadministratie@soest.nl of bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Kosten uitgifte

Soort graf Jaren Kosten (euro)
particulier graf twintig jaar 1.860
particulier kindergraf twintig jaar 857
algemeen graf tien jaar 426
urnennis in muur tien jaar 505
urnennis solitair tien jaar 730
urnengraf tien jaar 505
kelder voor urnengraf   274

Dit is exclusief de kosten voor grafonderhoud.

Kosten verlengen

Soort graf Jaren Kosten (euro)
particulier graf tien jaar 846
particulier kindergraf tien jaar 428
urnennis in muur tien jaar 426
urnennis solitair tien jaar 652
urnengraf tien jaar 426

Dit is exclusief de kosten voor grafonderhoud. Deze tarieven gelden voor verlengingen in het jaar 2023. Voor verlengingen in de toekomst dient u rekening te houden met een (mogelijk) jaarlijkse prijsstijging.