Gebouw of woning slopen

Wilt uw slopen of asbest verwijderen? U moet dit verplicht melden als u meer dan 10 m3 sloopafval heeft en/of asbest gaat verwijderen. Dit is om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Heeft u minder afval en is er geen asbest aanwezig? Dan hoeft u geen melding te doen.

Wat geeft u door in de melding?

U geeft onder andere het volgende door bij de sloopmelding:

 • uw naam en adres (gebouweigenaar)
 • naam en adres van degene die gaat slopen
 • de dagen en tijden waarop u gaat slopen
 • de manier waarop u gaat slopen
 • het materiaal dat vrijkomt bij de sloop
 • de hoeveelheid materiaal dat vrijkomt bij de sloop

Daarnaast heeft u mogelijk het volgende nodig:

 • asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau
 • onderzoeksrapport gevaarlijk afval
 • sloopveiligheidsplan
 • akoestisch onderzoek
 • trillingenonderzoek

Wanneer doet u de melding?

U doet de melding minimaal vier weken voor het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding vijf werkdagen voor de start van het slopen doen. Bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of bij een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest in zit.

Kosten

Aan een melding zijn geen kosten verbonden.

Vraagt u ook een omgevingsvergunning aan ? Dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten.

Melding en omgevingsvergunning

In sommige gevallen heeft u naast een sloopmelding óók een omgevingsvergunning voor het slopen nodig. Het gaat dan om de monumentenregeling of het bestemmingsplan.

Heeft u naast het slopen ook (ver)bouwplannen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning. Zowel een melding als omgevingsvergunning aanvragen doet u bij het Omgevingsloket online.

Geluidsoverlast

Als u bouw- en sloopwerkzaamheden uitvoert, moet u geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen. Bouw- of sloopwerkzaamheden met een geluidsniveau van 60 dB(A) of hoger mag u alleen uitvoeren op werkdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Er geldt een maximaal aantal dagen waarop u dit geluidsniveau mag produceren. Het maximale aantal dagen hangt af van het aantal dB(A):

 • 60-65 dB(A): maximaal 50 dagen
 • 65-70 dB(A): maximaal 30 dagen
 • 70-75 dB(A): maximaal 15 dagen
 • 75-80 dB(A): maximaal 5 dagen

U kunt een vergunning aanvragen bij de gemeente als u:

 • bouw- en sloopwerkzaamheden uit wilt voeren op werkdagen tussen 19.00 en 7.00 uur
 • bouw- en sloopwerkzaamheden uit wilt voeren op zaterdag, zondag of een feestdag
 • het maximale aantal dagen waarop u geluid van 60 of meer dB(A) mag maken wilt verlengen
 • apparaten wilt gebruiken die dag en nacht werken, zoals een grondwaterpomp