Gedragscode

In de Gemeentewet is vastgelegd dat de gemeenteraad een gedragscode integriteit voor bestuurders dient vast te stellen. Onder bestuurders worden de raadsleden, de wethouders en de burgemeester verstaan. In Soest  is de gedragscode ook van toepassing op fractie-assistenten. In de gedragscode staan spelregels om Soest op een integere manier te besturen.

Hieronder kunt u op een van de achterliggende stukken klikken waarin verder op dit onderwerp wordt ingegaan.