Gehandicaptenparkeerkaart

Een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is persoonsgebonden en niet gekoppeld aan een kenteken. Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Een GPK kunt u uitsluitend aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten

Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

 • Bestuurderskaart, als u zelf een auto bestuurt
 • Passagierskaart, als u reist als bijrijder
 • Een combinatie van een passagiers- en bestuurderskaart
 • Instellingenkaart, bedoeld voor zorginstellingen

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor een bestuurderskaart en passagierskaart zijn:

 • Uw loopbeperking is van langdurige aard (in geval van een loopbeperking korter dan zes maanden wordt geen kaart verstrekt)
 • U heeft een medisch onderzoek gehad
 • U bestuurt zelf het voertuig (voor een bestuurderskaart)
 • Voor een passagierskaart: U bent van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder. U bent dus niet in staat om afgezet te worden en even te wachten, terwijl de bestuurder de auto parkeert op een gewone parkeerplaats
 • U kunt geen honderd meter lopen met de gebruikelijke hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rollator

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

U vraagt een gehandicaptenparkeerkaart online aan met DigiD.

U kunt ook een pdf downloaden (zie onderaan deze pagina) en naar ons sturen of een papieren aanvraagformulier aanvragen bij de gemeente via (035) 609 34 11. U ontvangt een aanvraagformulier per post, voorzien van een antwoordenvelop. U stuurt ons toe:

 • Het ingevulde aanvraagformulier
 • Kopie van uw rijbewijs (bij een bestuurders-, combi- en instellingenkaart)
 • Duidelijke pasfoto (bij een bestuurders- en passagierskaart)
 • Schriftelijke toelichting (bij een instellingenkaart) over:
  • aantal gebruikmakende passagiers
  • hoe vaak de kaart gebruikt gaat worden
  • omschrijving van de parkeerproblemen

Als de gehandicaptenparkeerkaart wordt toegekend, ontvangt u een toekenningsbeschikking. Met deze brief kunt u uw kaart afhalen bij de receptie. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. U kunt terecht bij de receptie tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Voor een instellingenkaart moet de directeur of voorzitter de kaart ophalen en ondertekenen.

Kosten

 • Gehandicaptenparkeerkaart: € 47,30 (dit is inclusief medische keuring*)
 • Instellingenparkeerkaart: € 17,80
 • Nieuwe kaart bij verlenging (zonder medische keuring): € 17,80
 • Duplicaat kaart bij verlies of diefstal: € 17,80

(Tarieven 2019)

* U betaalt deze kosten ongeacht of de kaart wel of niet wordt toegewezen

Verlengen GPK

Als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft, moet u deze op tijd verlengen. Het kan nodig zijn dat u opnieuw een medische keuring krijgt. Er is geen keuring nodig als de gemeente voldoende gegevens heeft waaruit blijkt dat u nog aan de voorwaarden voldoet. Vraag de verlenging minstens twee maanden voor het aflopen aan.

U vraagt een aanvraagformulier voor verlenging aan via (035) 609 34 11. Afhankelijk van het soort kaart, stuurt u het aanvraagformulier en benodigde stukken naar ons toe. Deze staan hierboven vermeld.

Diefstal en vermissing

Bij diefstal en vermissing kunt u een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Bij diefstal van uw kaart moet u aangifte te doen bij de politie. Het proces-verbaal heeft u nodig voor het aanvragen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart. U kunt een duplicaat online aanvragen met uw DigiD: online aanvragen duplicaat kaart

Voor een duplicaat kaart hebben wij een nieuwe pasfoto nodig.

Meer weten?

Lees meer het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart of over het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart op de website van Rijksoverheid. Of lees meer over het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats.

Wat is DigiD?

Naar de website DigiD voor meer informatie

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.