Gemeentegrond kopen

Als er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt, dan kunt u deze onder bepaalde voorwaarden kopen.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • De gemeentegrond maakt geen onderdeel uit van het structurele groen van de gemeente
  • De gemeentegrond grenst aan uw tuin, huis of land
  • Er staan geen (beschermwaardige) bomen op de grond
  • Er liggen bij voorkeur geen kabels en leidingen onder het stuk grond. Het riool mag er niet te dicht bij liggen. Dit zal per geval worden bekeken

Wat te doen?

U kunt schriftelijk een aanvraag doen bij de gemeente, afdeling Samenleving, sectie grondzaken.

U levert bij de aanvraag:

  • Uw naam en adres
  • Een duidelijke tekening (kadastraal) van het stukje grond waar het om gaat
  • Een toelichting van de plannen die u daar mee heeft 

Kosten

De grondprijzen worden jaarlijks vastgesteld conform de nota Grondprijsbeleid. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Samenleving, sectie grondzaken.