Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

Zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen, kunt u starten met de bouw, verbouwing of het gebruik van het gebouw of terrein.

Melden start werkzaamheden

Meld de start van uw bouwwerkzaamheden vooraf aan de gemeente. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden en het gebruik van het gebouw en terreinen.

U kunt uw melding telefonisch doorgeven via (035) 609 34 11 of via postbus2000@soest.nl t.a.v. Vergunning en handhaving.

Gemeentelijk toezicht

De inspecteur controleert of u bouwt, zoals staat beschreven in uw vergunning. Ook controleert de inspecteur of u het gebouw of perceel gebruikt zoals in de vergunning staat. Daarnaast controleert de inspecteur ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval.

Houdt u zich niet aan de voorwaarden? Dan kan de inspecteur bouw- en woningtoezicht het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken.