Taxatieverslag WOZ-waarde

De WOZ-waarde staat op de jaarlijkse gecombineerde belastingaanslag. In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van uw huis of bedrijf heeft bepaald. U kunt dit verslag opvragen via de digitale belastingbalie.

U kunt het taxatieverslag alleen opvragen als u de eigenaar of gebruiker bent. De persoon aan wie de belastingaanslag is gericht kan inloggen met DigiD.

Waarvoor is de WOZ-waarde?

  • De WOZ-waarde van uw pand of woning bepaalt hoeveel Onroerende zaakbelasting (OZB) u moet betalen.
  • Ook wordt de WOZ-waarde gebruikt om het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting te bepalen. Het GBLT heft de waterschapsbelasting namens het waterschap Vallei en Veluwe.
  • De WOZ-waarde heeft invloed op de maximale huurprijs bij sociale woningbouw. Lees hier meer over op Rijksoverheid.nl: huurprijs en puntentelling.

Opbouw WOZ-waarde

Ieder jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vast. De waarde van uw woning voor belastingjaar 2022 is bepaald door een vergelijking met verkoopcijfers van soortgelijke objecten die rond de waardepeildatum 1 januari 2021 zijn gerealiseerd.

Is een object gewijzigd in de periode tussen de waardepeildatum (1 januari 2021) en de aanvang van het belastingjaar (1 januari 2022)? Dan wordt hiermee bij de waardebepaling rekening gehouden. Meer informatie vindt u op de website van de waarderingskamer.