Afscheid griffier Rien van Vliet

Tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2021 neemt raadsgriffier Rien van Vliet afscheid van de gemeenteraad. Rien van Vliet was de eerste raadsgriffier van Soest sinds de functie in 2002 in het leven werd geroepen.

Dualisering

In dat jaar werd de Wet dualisering gemeentebestuur ingevoerd. Daarmee werden de rollen, taken en posities van de raad en het college van burgemeester en wethouders gescheiden. De raad kreeg voor het eerst een eigen ambtelijke ondersteuning.

Griffie

Rien van Vliet zorgde als griffier voor inhoudelijke, strategische en procedurele ondersteuning van de raad. In Soest bestaat de afdeling griffie naast een griffier ook uit plaatsvervangend griffier/raadsadviseur Heleen Kuijer en adviseur communicatie en participatie Aafje Brandt. De nieuwe raadsgriffier is Marcella van Esterik.

Rien van Vliet met Aafje Brandt en Heleen Kuijer
Rien van Vliet met collega's Aafje Brandt (links) en Heleen Kuijer.
Naar overzicht