Bewoners vragen 30 km/u

Omwonenden van de Laanstraat en de Beukenlaan hebben donderdag 22 juni ingesproken in de raadsvergadering en de raad 227 handtekeningen aan geboden. Ze vragen hiermee aandacht voor een maximale snelheid van 30 km/uur en meer verkeersveiligheid voor de Beukenlaan, Laanstraat en Nieuweweg.

Gevaarlijk

De initiatiefnemers vinden dat er te hard wordt gereden voor de manier waarop de betreffende straten zijn ingericht. Ze benoemen dat de parkeerstroken langs de wegen erg smal zijn, waardoor in- en uitstappen gevaarlijk is. Ook is wegrijden gevaarlijk doordat er beperkt zicht is. Ook is er geluidsoverlast voor de woningen aan deze wegen, doordat de huizen dicht bij de weg staan, schrijven de initiatiefnemers.

30 kilometer

Liever zien ze een snelheidsbeperking van 30 km/uur voor de Beukenlaan, Laanstraat en Nieuweweg. Ook willen ze meer ruimte voor fietsers en voetgangers, veiligere oversteekpunten voor voetgangers en stiller asfalt. Vrachtverkeer zou over de Koningsweg geleid kunnen worden.

Invloed uitoefenen

Als reden om nu van zich te laten horen noemen de initiatiefnemers de Omgevingsvisie waarmee de gemeente Soest bezig is. ‘Het mobiliteitsplan is daar onderdeel van. We kunnen nu onze stem laten horen en er invloed op uitoefenen,’ schrijven ze in een oproep voor handtekeningen. ‘We zouden graag in gesprek gaan over de mogelijkheden ter verbetering van de leefbaarheid,’ staat in een brief van de initiatiefnemers aan de raad.

Tussenstand

De 227 handtekeningen zijn een tussenstand, de handtekeningenactie loopt nog door. Na de zomer overhandigen de omwonenden de definitieve opbrengst van de handtekeningenactie aan de raad.