Bewonersavond tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang

Op donderdag 29 februari organiseert de gemeenteraad van Soest een gespreksavond met inwoners over tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang. De gemeente Soest werkt aan richtlijnen om deze twee soorten woonplekken goed te regelen. De gemeenteraad wil graag van inwoners horen welke aandachtspunten zij hierbij hebben. Wat is er nodig om deze woonplekken tot een succes te maken? De raad neemt deze aandachtspunten mee in de eigen afwegingen.

Goed samenleven

In de gemeente Soest is veel behoefte aan woonruimte voor mensen die op korte termijn een dak boven hun hoofd nodig hebben. Enerzijds zijn dat starters, spoedzoekers en statushouders. Anderzijds zijn het vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne. Met de richtlijnen wil de gemeente Soest bepalen wat een locatie geschikt maakt voor deze doelgroepen. En wat er behalve een goede locatie nog meer nodig is om te zorgen dat huidige en nieuwe bewoners goed kunnen samenleven.

Inwoners horen

De raad vormt zich op 14 maart een oordeel over de richtlijnen. Daarbij wil de raad ook de inzichten van inwoners meewegen. De raad wil daarom graag weten wat inwoners vinden dat er nodig is om deze woonplekken tot een succes te maken. Inwoners zijn uitgenodigd om op donderdag 29 februari mee te praten over deze vraag. Aanmelden kon tot en met woensdag 28 februari.

Opzet van de avond

De bijeenkomst begint met een gezamenlijke opening. Daarna gaan de aanwezigen in kleinere groepen met elkaar in gesprek. De groepen bestaan uit inwoners, raadsleden en een professionele gespreksleider van een onafhankelijk bureau. Het doel van de kleinere groepen is dat alle aanwezige inwoners de kans krijgen om te vertellen hoe zij tegen het onderwerp aankijken. De raadsleden zijn daarbij aanwezig om te luisteren en vragen te stellen. Aan het einde van het gesprek vat de gespreksleider de inbreng samen. Daarna komt iedereen weer bij elkaar in de raadzaal. Daar vertellen de gespreksleiders wat er in iedere groep is besproken.

De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De locatie is het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. De gezamenlijke opening en afsluiting zijn live te volgen via de livestream

Bekijk ook de factsheet over de plannen voor tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang (pdf, 229 KB).

Niet over specifieke locaties

Deze gespreksavond gaat over algemene richtlijnen voor tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang. Het gaat niet over specifieke locaties zoals Open Hof. De raad en het college van B en W gaan nu eerst in gesprek over algemene richtlijnen voor locaties. Pas als dat gesprek is geweest kan de zoektocht naar geschikte locaties doorgaan.

Hoe het verder gaat

Op 14 maart gaat de raad in gesprek met het college van B en W over de richtlijnen voor tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang. Hierbij weegt de raad de opbrengst van de gespreksavond van 29 februari mee. De raad vraagt inwoners in de tussentijd ook om mee te denken via het inwonerpanel. Dat is een groep inwoners die zo nu en dan via een online vragenlijst meedenkt met de gemeente Soest. Meer informatie over de opvang van vluchtelingen en tijdelijke woningen staat op Vluchtelingenopvang en tijdelijke huisvesting | Gemeente Soest. Hier staat ook een overzicht met antwoorden op veel gestelde vragen.

Kennisavond terugkijken

Op donderdag 25 januari was er een kennisavond voor de gemeenteraad over tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang. Tijdens deze avond is er veel informatie gedeeld over regels en uitgangspunten rondom vluchtelingenopvang. Bijvoorbeeld over afspraken met de provincie, de omliggende gemeenten en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De avond is terug te kijken in het raadsinformatiesysteem.