Deze week in de raad

Op donderdag 30 juni discussieert de raad over de onderwerpen hieronder. De bijeenkomst is vanaf 19.30 uur te bekijken in de raadzaal en via het raadsinformatiesysteem. Daar staan ook de vergaderstukken en meer informatie.

Bestemmingsplan Officierscasino

De raad bespreekt een aanpassing aan het bestemmingsplan voor het terrein van het voormalig Officierscasino op de Kampweg 51 in Soesterberg. Deze aanpassing is nodig om de bouw mogelijk te maken van 104 huurappartementen en het casino te transformeren tot 107 zorgappartementen. De huidige bestemming is ‘Maatschappelijk-Militaire zaken’. Het voormalige casino is een rijksmonument. De raad besluit op 7 juli over de aanpassing aan het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan Banningstraat 5-11

De raad bespreekt een aanpassing aan het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein aan de Banningstraat 5-11 in Soesterberg. Die aanpassing is nodig om het terrein te transformeren tot 49 woningen volgens het plan van ontwikkelaars LATEI en Aalberts. De raad besluit op 7 juli over het bestemmingsplan.

Jaarstukken 2022

De raad bespreekt de Jaarstukken 2021, waarmee het college van B en W verantwoording aflegt over het beleid van het afgelopen jaar. Het college gaat ook in op de financiële uitgaven die daarbij horen. Niet alle geplande uitgaven zijn gedaan, onder meer door de coronapandemie. Daardoor is er een positief saldo van € 4,2 miljoen. De raad bespreekt onder meer het voorstel om € 1,5 miljoen daarvan te reserveren om de geplande activiteiten alsnog uit te voeren in 2022.

Voorjaarsnota en kaderbrief

Met de Voorjaarsnota informeert het college van B en W de raad over de stand van zaken van de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Het college laat ermee zien welke uitgaven waarschijnlijk anders lopen in 2022 dan verwacht. De Kaderbrief 2023 geeft een eerste schets van de begroting voor komend jaar. De schets is nu vooral op hoofdlijnen, onder andere omdat het nieuwe coalitieakkoord pas net is gepresenteerd en de ambtenaren dit nog niet hebben kunnen doorrekenen.