Dit besloot de raad op 4 maart

Hieronder staan de raadsbesluiten van donderdag 4 maart 2021. De bijeenkomst is terug te kijken via www.soest.nl/gemeenteraad. Daar staan ook de vergaderstukken en meer informatie.

Woningbouw 1e Heezerlaantje

Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met een bestemmingsplanwijziging die de bouw mogelijk maakt van vijf grondgebonden woningen aan het 1e Heezerlaantje ter hoogte van nummer 7. Een motie van GL, PvdA, DSN, POS en BBS om de geplande woningen meer in overeenstemming te brengen met omringende bestemmingsplannen en het karakter van het landelijk gebied haalde geen meerderheid.

Woningbouw Kerkstraat/Ferdinand Huycklaan

Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met twee bestemmingsplanwijzigingen die de bouw mogelijk maken van 36 appartementen aan de Kerkstraat 85-87 en 23 woningen aan de Ferdinand Huycklaan 22c, 26 en 26a. Op die locaties staan nu nog kantoor- en bedrijfspanden en een vervallen boerderij.

Ter hoogte van deze vervallen boerderij aan de Ferdinand Huycklaan mogen 23 grondgebonden woningen komen.

Integraal huisvestingsplan onderwijs

De raad heeft unaniem een plan vastgesteld met een toekomstperspectief voor schoolgebouwen in de gemeente Soest voor de komende 15 jaar. Het financiële plan voor die periode omvat een bedrag van ruim € 46 miljoen. CDA, Soest2002, CU-SGP, PvdA, LAS en BBS dienden een motie in waarin ze het college opriepen de groei van scholen zo in te richten dat de keuzevrijheid van ouders voor een school niet in gevaar komt. Wethouder Dijkhuizen nam namens het college deze motie over.

Toewijzing sociale-huurwoningen

De raad nam unaniem een voorstel aan om voortaan 80% van de sociale-huurwoningen toe te wijzen op basis van inschrijftijd. Op dit moment worden alle sociale-huurwoningen in de gemeente Soest verloot; via de nieuwe verordening is dat nog maar 20%.

Een motie van PvdA, GGS, Soest2002, CDA, LAS, POS en BBS kreeg met de stemmen van GroenLinks, LAS en DSN een meerderheid. Deze motie is een verzoek aan het college om een voorrangsregeling op te stellen waarmee 50% van de sociale-huurwoningen gaat naar woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de woningmarktregio. De helft van die 50% moet vervolgens gaan naar mensen die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan Soest zelf.

Huisvesting voor maatschappelijke organisaties

De raad heeft een aangepast voorstel aangenomen voor het zogenaamde accommodatiebeleid. Hiermee ligt vast dat Soest zijn rol als eigenaar van gebouwen voor maatschappelijke organisaties breder opvat: de gemeente geeft ermee aan niet alleen eigenaar te willen zijn van accommodaties voor (bewegings-)onderwijs, maar ook voor cultuur, sport en welzijn. GroenLinks deed een wijzigingsvoorstel om ook verantwoordelijkheid te nemen voor Kinderboerderij Veenweide, Openluchttheater Cabrio en sportzaal Smitsweg in de rol van eigenaar, exploitant en beheerder. Dat amendement werd unaniem aangenomen.

Naar overzicht