Dit heeft de raad besloten

Op 2 juni heeft de raad besloten over de onderwerpen hieronder. Meer informatie staat op soest.nl/gemeenteraad bij ‘agenda raadsvergaderingen’.

Aanpassingen huisvestingsverordening

De raad heeft twee aanpassingen aangenomen over de huisvestingsverordening (de regeling voor het toewijzen van huurwoningen en de urgentievolgorde voor woningzoekenden). De eerste wijziging is dat woningzoekenden 75% van hun inschrijftijd behouden na acceptatie van een woning, mits zij zich binnen een jaar weer inschrijven bij Woningnet. De verwachting is dit de doorstroming stimuleert doordat woningzoekenden sneller nog een keer kunnen verhuizen. De tweede wijziging is dat inwoners kunnen terugkeren naar een huurwoning in de eigen gemeente na een tijdelijk verblijf in een zorginstelling in Amersfoort.

Extra geld raadzaal

De raad heeft €95.000 extra beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de raadzaal. Hierdoor kan het definitieve ontwerp worden uitgevoerd om de raadzaal flexibeler te gebruiken en om een actiever te kunnen debatteren. Dit bedrag komt bovenop de €180.000 die de raad vorig jaar beschikbaar stelde voor de verbouwing.