Dit heeft de raad besloten

Op donderdag 26 oktober heeft de raad onderstaande besluiten genomen. De bijeenkomst is terug te kijken via het raadsinformatiesysteem. Daar staan ook de vergaderstukken.

Bestemmingsplan Veldmaarschalk Montgomeryweg 3

Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met een aangepast bestemmingsplan voor de Veldmaarschalk Montgomeryweg 3. Voorheen stond een bakkerij op dit perceel. Nu kan de initiatiefnemer een appartementencomplex van 16 appartementen plaatsen. POS stemde tegen de aanpassing van het bestemmingsplan.

Veiligheid: Integraal Veiligheidsplan

De raad heeft unaniem het Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. Hiermee liggen de prioriteiten in het veiligheidsbeleid voor 2023-2026 vast. Dat zijn: 1) Ondermijning, 2) Jeugdcriminaliteit en -overlast , 3) Zorg- en veiligheid en 4) Digitale Veiligheid.  Schaarse (politie)capaciteit kan hierdoor worden toebedeeld aan de meest urgente veiligheidskwesties.

Motie stigmatisering jongeren

De raad nam een motie aan van POS en GroenLinks waarmee de raad het college oproept om de negatieve associatie tussen jongeren en overlast en criminaliteit te nuanceren, om stigmatisering te voorkomen. Ook roept de raad het college met de motie op om jongeren vooral positief te benaderen en te investeren in flankerend jeugdbeleid. POS, GroenLinks, Soest2002, VVD en PvdA stemden voor de motie (18 stemmen voor, 11 tegen).

Wonen: Doelgroepenverordening

 

Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met een actuele versie van de zogenaamde Doelgroepenverordening 2023. De leden van GGS en VVD stemden tegen de verordening. De doelgroepenverordening regelt voor welke doelgroepen de te bouwen sociale en middeldure woningen bedoeld zijn. Het betaalbare programma voor woningbouw-ontwikkelingen vanaf 15 woningen moet minimaal bestaan uit 30% sociale huur, 5% middenhuur, 15% sociale koop en 15% betaalbare koop. Het overige deel van de ontwikkeling is vrij in te vullen.

Compensatie kleine projecten

Ontwikkelaars die één tot vijf woningen willen bouwen moeten volgens deze regeling een bijdrage doen aan de realisatie van sociale woningen. De raad drong er in een motie van D66, PvdA, GroenLinks en CDA op aan dat het college deze zogenaamde compensatieregeling vóór april 2024 aan de raad voorlegt. Het college nam deze motie over en gaat er dus mee aan de slag.

Vragenkwartier

Motie Fietsvrienden Pijnenburg

GroenLinks diende een motie in waarmee de partij de raad wilde oproepen om waardering uit te spreken voor de inzet van het burgerinitiatief Fietsvrienden Pijnenburg. Deze bewoners willen dat er weer een ‘prettige, groene en veilige fietsroute van Soest naar Lage Vuursche en Hilversum’ komt. De aanleiding is de sinds 2019 afgesloten fietsroute over landgoed Pijnenburg. De motie kreeg geen meerderheid, Soest2002, VVD, PvdA, CU-SGP, D66, CDA en Burgerbelangen stemden tegen. Die stem tegen zei niet zozeer iets over de inhoud van de motie, maar wel dat de raad terughoudend is om waardering uit te spreken voor een enkel burgerinitiatief.