Dit heeft de raad besloten

Op 21 september heeft de raad onderstaande besluiten genomen. De bijeenkomst is terug te kijken via het raadsinformatiesysteem. Daar staan ook de vergaderstukken en stemuitslagen.

Acht kleine woningen op Birkstraat 93

De raad heeft zich unaniem geschaard achter een bestemmingsplan dat de bouw mogelijk maakt van acht kleine woningen op de plaats van de oude bakkerij Van Kooten. De eigenaar van het perceel kan daardoor een woongebouw plaatsen met acht wooneenheden in een zogenaamd ‘shared living’-concept: een combinatie van kleine woningen met een ontmoetingsruimte waar bewoners ook gezamenlijk kunnen koken.

Woningen op voormalig ELMA-terrein

De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel om de bouw van 55 tot 60 woningen mogelijk te maken op het terrein waar voorheen automatiseringsbedrijf ELMA gevestigd was. Een meerderheid van de raad nam een amendement aan waarmee ‘verkamering’ van deze woningen wordt voorkomen. Het besluit om op het voormalige bedrijventerrein woningen te bouwen was ook nodig om woningen te kunnen bouwen op de voormalige vliegbasis. Daarvoor moet namelijk rekening worden gehouden met het geluid van bedrijven op het voormalige ELMA-terrein. Het nieuwe bestemmingsplan regelt dat er geen bedrijven zijn op het terrein, maar woningen.