Dit heeft de raad besloten

Op donderdag 13 oktober heeft de raad besloten over de onderwerpen hieronder. De bijeenkomst is terug te kijken via het raadsinformatiesysteem. Daar staan ook de vergaderstukken en meer informatie.

Bestemmingsplan Lange Brinkweg 87

Op de Lange Brinkweg 87 bevond zich een intensieve varkenshouderij die inmiddels is gestopt. De raad heeft unaniem ingestemd met een verandering in het bestemmingsplan waardoor het stuk grond een woonlocatie kan worden. De bestaande stallen worden gesloopt en er kunnen drie woningen in ‘schuurstijl’ gebouwd worden. De initiatiefnemer doet mee aan de landelijke 'saneringsregeling intensieve veehouderij'.

Ook aangenomen

- Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Soest 2023;

- Verordening Rechtspositie raadsleden en fractie-assistenten 2022.

Vragenkwartier

Motie menstruatiearmoede

De raad nam een motie aan van POS, GroenLinks, D66, CU-SGP, Burgerbelangen en PvdA over menstruatiearmoede. Er is sprake van menstruatiearmoede als mensen door geldgebrek geen producten als tampons en maandverband kunnen kopen.

Met de motie roept de raad het college op om te onderzoeken of menstruatiearmoede én het beschikbaar maken van menstruatieproducten opgenomen kunnen worden in het armoedebeleid van de gemeente Soest. Ook roept de raad het college op om hierbij maatschappelijke organisaties zoals scholen en voedselbanken te betrekken in bijvoorbeeld het verstrekken van deze menstruatieproducten. Wethouder Suna zegde toe uit te zoeken wat de mogelijkheden binnen het armoedebeleid zijn. De VVD stemde tegen de motie.

Vragen opvang Oekraïners

GroenLinks vroeg het college of het ook andere locaties dan de Insingerstraat onderzoekt voor het plaatsen van flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen voor de middellange termijn. En zo nee: waarom niet? Ook vroeg GroenLinks of het college met vastgoedeigenaren in gesprek wil gaan met de vraag of zij flexwoningen beschikbaar willen stellen voor een opvangperiode van 3 tot 5 jaar, die dus niet in eigendom zijn van de gemeente.

Wethouder Scholten antwoordde dat het college ten diepste de verplichting voelt om zorg te dragen voor huisvesting en een veilig thuis van Oekraïense vluchtelingen. Het college kijkt breed naar andere locaties voor huisvesting van Oekraïners in verband met het bijna verlopen van de huidige opvangcontracten. Niets is op voorhand uitgesloten. Het college gaat dus in gesprek met vastgoedeigenaren. Over de wegingscriteria voor opvanglocaties legt het college zo snel mogelijk een voorstel voor aan de raad.