Informatieavond herontwikkeling gemeentewerf

De raad is op donderdag 15 april bijgepraat over de herontwikkeling van het voormalig gemeentewerfterrein aan de Molenstraat 157A. De digitale informatieavond is te bekijken via het raadsinformatiesysteem

Betaalbare huurwoningen

Het plan is om 56 betaalbare huurwoningen voor starters en senioren met een laag inkomen te bouwen op de voormalige gemeentewerf. Soest heeft samen met woningcorporatie de Alliantie een participatietraject opgestart, waarbij input van omwonenden en belanghebbenden in het ontwerpproces is meegenomen. Ook moet er een wijziging in het bestemmingsplan komen, waarover de raad waarschijnlijk besluit in september 2021.

Links de huidige situatie van de voormalige gemeentewerf aan de Molenstraat. Rechts de beoogde nieuwe situatie, met in wit de bebouwing, in bruin de rijbaan en in groen bomen en (ruig) gras.
Naar overzicht