Interpellatie over huisvesting agrariër

De raad kwam op donderdag 12 november digitaal bijeen voor een interpellatie over het proces rondom de huisvestingsplannen voor het bedrijf van agrariër André van Dorresteijn. Fractievoorzitter van LAS Hans Boks bevroeg het college over het proces rondom de behandeling van het voorontwerpbestemmingsplan van het agrarisch bedrijf.

Motie van afkeuring

De acht oppositiefracties dienden daarop een motie in waarin ze het beleid van het college binnen dit dossier afkeurden. Die motie kreeg geen meerderheid: de zestien leden van de coalitiefracties GGS, VVD, D66 en CU-SGP steunden de motie niet, de dertien leden van de oppositiefracties wel. Die laatsten onderbouwden hun afkeuring in de motie onder meer met vraagtekens over het toepassen van beginselen van 'Fair play'. Ook stelden ze dat  de belangen van een inwoner van Soest door het handelen van het college van B en W aangetast zijn.

Besluitvorming

In de agenda van de raad staan de gestelde vragen aan het college en de motie van afkeuring. Op 19 november 2020 bespreekt de raad voorstellen van het college van B en W, onder andere het weigeren van de aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging voor de Peter van den Breemerweg tegenover 1 en 3 (de huidige locatie van de agrariër). Op 26 november 2020 volgt daarover besluitvorming. Beide bijeenkomsten zijn via een livestream te bekijken. Daar staat ook de uitzending van 12 november 2020.

Naar overzicht