Natuur- en milieuonderwijs leeft in Soest

Het natuur- en milieuonderwijs in Soest is springlevend. Meerdere organisaties werken samen om leerlingen les te geven over biodiversiteit, eetbare gewassen en duurzaamheid. Dat is belangrijk voor toekomstige generaties, want ‘je leert beschermen waar je van houdt.’

Uitgenodigd

Dit waren een aantal conclusies van de druk bezochte raadsbijeenkomst over het natuur- en milieuonderwijs in het Griftland College op 25 januari. De raad had aanbieders van natuuronderwijs in Soest uitgenodigd om hen bij te praten over wat het onderwijs in Soest inhoudt en hoe het er in de toekomst uit zou kunnen zien.

Niet in de klas

De Stichting Balans biedt het leeuwendeel van het natuuronderwijs in Soest aan: 500 lesuren per jaar in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Die lessen vinden vooral buiten plaats en weinig in de klas. ‘Het is een vak dat we dóen en waarbij we de zintuigen gebruiken,’ zei Simone van Dongen van Balans. ‘Je leert beschermen waar je van houdt.’ Balans geeft 21 verschillende soorten lessen, de helft daarvan gaat intussen over de energietransitie. Daarnaast geeft Balans lesmaterialen uit.

Stikstofknolletjes

De Herenboeren Willemshoeve (Baarn-Soest) zouden graag bijdragen aan het geven van natuuronderwijs, vertelde Janet Stapelbroek namens het collectief. Hun moestuin bevindt zich op een steenworp afstand van de middelbare scholen van Soest en Baarn, wat een kans biedt voor natuur- en milieuonderwijs in het voortgezet onderwijs. ‘Als leerlingen bij biologie leren over de stikstofkringloop kunnen ze bij ons de stikstofknolletjes aan de wortels van planten bekijken. Dan gaat zo’n abstract onderwerp leven.’ De Stichting IVN helpt de Herenboeren al met lesmaterialen, vertelde Harm Luth van de IVN-afdeling Eemland. Hij benadrukte het belang van het beléven van de natuur vanaf een jonge leeftijd.

Giraf

De Soester agrariër Anneke Kuijer is het daarmee eens. Op de boerderij van haar en haar man Pieter Kuijer volgen basisschoolkinderen de lessen ‘Boerderij in de kijker’. Onderdeel daarvan zijn de gewassen die de familie Kuijer teelt op de Soester Eng: voor Soester kinderen heel herkenbaar omdat ze de locatie kennen. ‘Mijn wens voor het natuuronderwijs is dat ieder kind in het basisonderwijs in Soest een keer bij ons op de boerderij is geweest. We hebben weleens kinderen uit Amersfoort die vaker een giraf in de dierentuin hebben gezien dan een koe in het land.’

Ecoteam

Vier leerlingen van het Griftland College waren aanwezig namens het ecoteam ‘Griftland goes green’. Zij vertelden hoe belangrijk duurzaamheid en de energietransitie is voor hun generatie. Geen natuur- en milieuonderwijs is wat hen betreft geen optie. ‘We vinden het niet eerlijk als we het jongeren niet aanbieden. Het is ónze toekomst.’

Geld

De aanwezige raadsleden mochten het op deze avond niet over politiek hebben van gespreksleider Ties de Ruijter. Ze waren er immers om te luisteren. De andere aanwezigen mochten dat wel en deden het ook. De heer Hak van Nispen tot Pannerden van de organisatie SME benoemde dat er door ‘bezuinigingen op bezuinigingen’ veel werk wordt gedaan door weinig mensen. Dik Luschen, directeur van de Derde van der Huchtschool, deed een oproep om de subsidie constant te houden en niet steeds op en neer te laten gaan. ‘Zorg dat het dóór kan gaan.’ Jan Buijze van Balans sloot af met een moreel appel: ‘Het gaat niet om de vraag of we wel of niet gaan bezuinigen, het gaat om de ambitie. We moeten naar de toekomst kijken. En naar de hele samenleving.’

Vervolg

De raad besluit ieder jaar over de subsidie voor het natuur- en milieuonderwijs in de gemeente Soest. Dat leverde de afgelopen jaren geregeld een debat op over de hoogte van dat bedrag. De informatie die de raad op deze avond heeft gekregen over het natuuronderwijs kan de raad gebruiken bij de bespreking van de jaarlijkse verdeling van de financiële middelen.