Nieuw college is een feit

Coalitiepartijen Soest2002, GGS, VVD en PvdA hebben op 9 juni het coalitieakkoord ondertekend, net als Burgerbelangen en het CDA. Karin Scholten, Aukje Treep, Liesa van Aalst en Osman Suna zijn geïnstalleerd als wethouder. Ook zijn drie nieuwe raadsleden en vier nieuwe fractieassistenten geïnstalleerd.

Bouwen aan de toekomst

Onlangs presenteerden Soest2002, GGS, VVD en PvdA het akkoord ‘Bouwen aan de toekomst, samen aan de slag!’. Deze vier partijen hebben nu het akkoord ondertekend. Het akkoord vormt daarmee de basis voor het gemeentebeleid van de komende vier jaar. Ook Burgerbelangen en het CDA ondertekenden het akkoord. Daarmee laten ze zien dat ze achter de inhoud van het akkoord staan. In het akkoord staan de opgaven voor de gemeente Soest voor de komende periode. Ook bevat het akkoord de uitgangspunten om met deze opgaven aan het werk te gaan.

Nieuwe wethouders

Het coalitieakkoord gaat worden uitgevoerd door het college van Burgemeester en Wethouders (B en W). Namens Soest2002 is fractievoorzitter Karin Scholten geïnstalleerd als wethouder. Namens GGS is dat Aukje Treep; zij was de afgelopen vier jaar al wethouder voor haar partij. Liesa van Aalst is de wethouder voor de VVD, een functie die zij ook de afgelopen vier jaar al vervulde. Osman Suna is de wethouder voor de PvdA. Hij was eerder raadslid en fractievoorzitter voor de PvdA in Soest. Samen met burgemeester Rob Metz vormen de wethouders vanaf nu het college van B en W.

Nieuwe raadsleden

Door de installatie van Karin Scholten, Aukje Treep en Liesa van Aalst als wethouder ontstonden er vacatures voor drie raadsleden. Die zijn ingevuld door Piet Klandermans voor Soest2002, Cees Paul voor GGS en Rik van Zutphen voor de VVD. Zij werden door burgemeester Rob Metz geïnstalleerd. Cees Paul en Rik van Zutphen waren in de afgelopen periode al raadslid, Piet Klandermans was fractieassistent.

Nieuwe fractieassistenten

Er werden ook vier nieuwe fractieassistenten geïnstalleerd: Do Iseger (GGS), Joost Lobbes (VVD), Martien van Leijenhorst (Soest2002) en Thijs Polfliet (PvdA). In de gemeente Soest mag iedere partij twee fractieassistenten aanwijzen. Fractieassistenten wonen de fractievergaderingen bij en ondersteunen de raadsleden van hun fractie bijvoorbeeld bij het voorbereiden van de vergaderingen. Ze ontvangen daarvoor een kleine vergoeding van de gemeente. Veel fracties zien het fractieassistentschap als een leertraject voor toekomstige raadsleden. Een overzicht van alle fractieassistenten staat in het raadsinformatiesysteem