Nieuwe vergaderstructuur

De raad heeft op dinsdag 16 mei besloten om de raadsvergaderingen na de zomer op een andere manier te organiseren. Er komt meer ruimte voor debat en de raad vergadert ook in kleinere groepen. De besluitvormende vergadering is terug te kijken via het raadsinformatiesysteem

Kleinere groepen

Nieuw is dat de raad niet altijd plenair vergadert, zoals nu wel het geval is, maar ook in parallelle kleinere groepen. De raad gaat daarbij over verschillende onderwerpen in gesprek met elkaar, de samenleving en het college van B en W. Het besluitvormende deel blijft wel plenair.

Levendiger

Een werkgroep van raadsleden heeft zich de afgelopen tijd verdiept in hoe de vergaderingen levendiger kunnen worden met meer focus op debat. De raadsleden hebben ter inspiratie gekeken hoe de gemeenteraden van Almere en Gooische Meren vergaderen. Het resultaat is het nieuwe vergadermodel. Het uitgangspunt van de raadsvergaderingen blijft het zogenaamde BOB-model: de raad vormt zich eerst een beeld (B) van het vraagstuk, komt dan tot een oordeel (O) en neemt tot slot een besluit (B).

Binnenkort meer

De nieuwe manier van vergaderen gaat op 14 september in. Binnenkort komt er meer informatie over de nieuwe vergaderstructuur en wat die betekent voor de manier waarop inwoners kunnen meepraten met de raad.