Open brief vluchtelingenopvang

Inwoners hebben zorgen over de mogelijke locatie voor opvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Insingerstraat/Den Blieklaan. De gemeenteraad reageert in deze open brief op die zorgen.

Open brief

Beste inwoners van de gemeente Soest, beste bewoners van de wijk Overhees,

De mogelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen op de hoek Insingerstraat/Den Blieklaan heeft veel stof doen opwaaien. Wij als gemeenteraad zien dat er veel draagvlak en begrip is voor het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne. U ziet net als wij de noodzaak voor het bieden van onderdak aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.

Maar ook zien wij dat u zorgen heeft over de locatie die nu voor onderzoek voor ligt. We hebben in de bewonersbijeenkomst van woensdag 20 april geluisterd naar uw zorgen over het verlies van groen en natuur, de verkeersveiligheid en of de wijk in staat is om grote aantallen mensen op te vangen. Wij zien ook dat sommigen van u niet gelukkig zijn met de manier waarop er met u is gecommuniceerd. Ook dat begrijpen we.

Wat kan de gemeenteraad doen?

Het aanwijzen van een tijdelijke locatie voor noodopvang is een bevoegdheid van het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad gaat daar niet over. Wel hebben wij als gemeenteraad een aantal mogelijkheden om mee te praten over het vervolg van dit traject.

Als volksvertegenwoordigers van de gemeente Soest zien we dat sommige inwoners zich niet goed betrokken voelen bij de locatiekeuze voor vluchtelingenopvang en meer duidelijkheid willen over hoe die keuze is gemaakt. Wij willen graag dat mensen zich wél gehoord voelen – en betrokken worden - bij de resterende keuzes rondom de vluchtelingenopvang op de hoek van de Insingerstraat/Den Blieklaan.

Wij volgen deze komende periode hoe deze afwegingen worden gemaakt. We letten daarbij bijvoorbeeld op het aantal vluchtelingen, de duur van de opvang en het type bebouwing.

Ons doel als gemeenteraad van Soest is dus tweeledig. We moeten én willen een veilige haven bieden voor de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. We hebben vlak voor de verkiezingen dan ook een oproep aan het college gedaan om actief te zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen uit dit oorlogsgebied in de gemeente Soest op te vangen. We willen ook uw zorgen erkennen en u betrekken bij de beslissingen die voorliggen. Dat is ook voor ons een hele worsteling.

Wij staan graag open voor uw signalen. Schroom niet om die met ons te delen. U kunt ons bereiken via griffie@soest.nl. Verder kunt u onze emailadressen vinden op de website van de gemeenteraad.

De fractievoorzitters van de gemeenteraad van Soest:

Karin Scholten (Soest2002), Jan Paauw (GGS), Liesa van Aalst (VVD), Ties de Ruijter (GroenLinks), Gerben Stormbroek (POS), Ad Witlox (PvdA), Tineke Flinterman (D66), Margriet Walraven (CU-SGP), Peter Lucas (CDA) en Johan Baks (BBS).