Raad stemt in met bestemmingsplan Dalweg

Op donderdag 9 februari heeft de raad ingestemd met een bestemmingsplan dat de richtlijnen geeft voor de bouw van maximaal 250 woningen aan de Dalweg. Hieronder staan alle raadsbesluiten van deze avond. De vergadering is terug te kijken via het raadsinformatiesysteem. Daar staan ook de vergaderstukken en meer informatie.

Bestemmingsplan Dalweggebied

Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met een bestemmingsplan met daarin de richtlijnen voor maximaal 250 woningen aan de Dalweg. Er komen appartementencomplexen op de plaats van het huidige politiebureau en sporthal Beukendal. POS en GroenLinks stemden tegen het bestemmingsplan.

Maximale hoogte

Er werden twee amendementen ingediend om de maximale hoogte van de nieuwbouw te beperken: GroenLinks en POS riepen tot een maximale hoogte van 6 bouwlagen; D66 tot 8 bouwlagen. Beide amendementen haalden geen meerderheid. POS diende een motie in waarin zij het college opriep om met de projectontwikkelaar te zoeken naar manieren om tegemoet te komen aan de wensen van omwonenden van het plangebied. Ook dit voorstel kreeg geen meerderheid.

Voorrang voor Soesters

Een meerderheid van de raad schaarde zich wel achter een motie van POS en CU-SGP waarmee de raad het college verzoekt om het maximum toegestane aantal woningen toe te wijzen aan inwoners van de gemeente Soest.

Betrokkenheid raad

De raad stemde unaniem in met een motie van VVD, Soest 2002, GGS en PvdA waarmee de raad het college van B en W verzoekt om de raad actief te blijven informeren over de ontwikkelingen van de Dalweg. De motie roept ook op om de raad de mogelijkheid te geven om het college van advies te voorzien middels consultatie van de raad.

Beleid tegen mensenhandel

De raad heeft zich unaniem geschaard achter de ambitie om mensenhandel actief en volledig te bestrijden. Voorbeelden van mensenhandel die lokaal plaatsvinden zijn prostitutie, arbeidsuitbuiting en het onder dwang uitvoeren van criminele activiteiten. De raad bespreekt het voorstel om in te zetten op vier activiteiten: bewustwording van mensenhandel vergroten, zorgen dat mensen signalen van mogelijke mensenhandel melden, slachtoffers van mensenhandel leiden naar de juiste hulp en ondersteuning, en een integrale aanpak van casuïstiek met als thema mensenhandel.

Ook aangenomen

- Bestemmingsplan Ganzetrek 20A;

- Definitieve tarieven ozb, hondenbelasting en leges.