Raad vergadert in nieuwe stijl

De gemeenteraad begint op donderdag 14 september met vergaderen in een nieuwe stijl. De belangrijkste verandering is dat een deel van de bijeenkomsten in parallelle, kleinere groepen van raadsleden en fractieassistenten plaatsvindt. Centraal staat het BOB-model: de raad vormt zich eerst een beeld (B), komt dan tot een oordeel (O) en neemt tot slot een besluit (B).

Levendiger

De gemeenteraad gaat over op een nieuwe vergaderstructuur vanwege de wens om de raadsvergaderingen levendiger te maken met meer ruimte voor debat. Dat debat komt beter tot zijn recht doordat in het BOB-model onder meer de fase van oordeelsvorming duidelijker is ingericht en afgebakend. Ook is het de bedoeling dat het voor inwoners straks duidelijker is welke afwegingen de partijen hebben gemaakt om tot een besluit te komen.

Twee vergaderzalen

De besluitvormende vergaderingen zijn straks altijd in de raadzaal. De overige bijeenkomsten (beeldvormend en oordeelsvormend) vinden in de regel in kleinere groepen plaats, waarbij een deel van de raadsleden en fractieassistenten in de raadzaal vergadert en een ander deel in een nieuwe vergaderruimte op de tweede verdieping van het gemeentehuis (ruimte 2.03). Vanuit beide vergaderzalen is een livestream beschikbaar via soest.nl/gemeenteraad en het YouTube-kanaal van de raad. Beide vergaderzalen hebben een publieke tribune/perstribune.

Poule van gespreksleiders

In de nieuwe opzet gaan raadsleden en fractieassistenten vaker als gespreksleider aan de slag. Er is een poule opgesteld van raadsleden en fractieassistenten die een belangstelling hebben voor deze rol. Zij hebben een voorzitterstraining aangeboden gekregen.

Altijd op donderdagavond

Alle bijeenkomsten die in de nieuwe vergaderstructuur thuishoren, vinden vanaf 14 september in de regel op donderdagavond plaats. Tot nu toe waren de vergaderingen op dinsdag-, woensdag- of donderdagavond, vaak meerdere avonden per week. Vanaf nu zijn alle bijeenkomsten gebundeld op de donderdagavond.

Twee keer per maand een raadsbesluit

De raad neemt straks twee keer per maand een besluit. Tot nu toe was er iedere vier weken een besluitvormende vergadering. Sommige besluiten straks kunnen dus sneller genomen worden.

Het BOB-model: beeldvormend

In het BOB-model vormt de raad zich eerst een beeld van een vraagstuk. Ze luisteren naar betrokkenen uit de samenleving, ambtenaren, het college van burgemeester en wethouders en andere deskundigen. Op die manier worden zo veel mogelijk kanten van een vraagstuk belicht en heeft de raad zoveel mogelijk informatie om tot een goed besluit te komen. De raad kan in deze fase organisaties, inwoners en ondernemers uitnodigen om hun ‘gebruikersinformatie’ over vraagstukken te delen. De raad kan in deze fase ook besluiten dat er meer informatie nodig is om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen. Dan kan de raad besluiten tot extra bijeenkomsten voor beeldvorming. Dit maakt het vergaderen flexibeler.

Oordeelsvormend, besluitvormend

In de tweede fase gaan de raadsleden met elkaar in gesprek over het vraagstuk en vormen ze een oordeel. Ze debatteren over wat ze in de eerste fase hebben gehoord en over wat voor hen het zwaarste weegt. Dat zal voor iedere fractie anders zijn. Hier vindt dus het politieke debat plaats. In deze fase kunnen inwoners op eigen initiatief inspreken over een onderwerp. In de derde fase neemt de raad een besluit. De raad weegt de informatie uit de eerdere twee fases en komt tot een conclusie.