Raadsbesluiten van 12 mei

Op donderdag 12 mei heeft de raad besloten over de onderwerpen hieronder. De bijeenkomst is terug te kijken via het raadsinformatiesysteem. Daar staan ook de vergaderstukken en meer informatie.

Bestemmingsplan Kampweg 2 Soesterberg

De raad heeft ingestemd met een wijziging van het bestemmingsplan voor een leegstaand kantoorpand aan de Kampweg 2 in Soesterberg. Voorheen was dit pand een kantoor van het Rijksvastgoedbedrijf. De initiatiefnemer wil het nu pand renoveren en uitbouwen tot een appartementencomplex met maximaal zes appartementen.

Weigeren ‘verklaring van geen bedenking’

De raad heeft ermee ingestemd om geen zogenaamde ‘verklaring van geen bedenking’ af te geven voor het legaliseren van vier recreatiewoningen aan de Amersfoortsestraat 126B in Soesterberg. Het college kan deze aanvraag nu opnieuw weigeren. Argumenten om die verklaring niet te geven zijn volgens het college dat de aanvraag gaat over activiteiten die in strijd zijn met de regels van het bestemmingsplan. Ook is er geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Harrie Dijkhuizen plaatsvervangend voorzitter

Raadslid Harrie Dijkhuizen (CU-SGP) is verkozen tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Hij won de verkiezing van tegenkandidaten Johan Baks (Burgerbelangen) en Annemarieke Weith (GGS). De plaatsvervangend voorzitter neemt de taak als voorzitter van de raad over als burgemeester Metz is verhinderd of wanneer die in de raadsvergaderingen als portefeuillehouder optreedt.

Motie vlaggen in raadzaal

Een meerderheid van de raad nam een motie aan waarin het college wordt opgeroepen om bij de herinrichting van de raadzaal de nationale, provinciale en Europese vlag een plek te geven. De motie werd ingediend door de VVD, POS, CU-SGP, CDA en PvdA. De motie kreeg 21 stemmen voor (GGS, VVD, CU-SGP, PvdA, POS, CDA en GL) en 7 stemmen tegen (D66 en Soest2002).

Vragen POS verkeersveiligheid Soesterberg

Fractie POS stelde vragen over de voorgenomen plaatsing van flitspalen in Soest. POS wilde onder meer weten of Soesterberg ook is meegenomen in de analyse die heeft geleid tot de gekozen plekken voor flitspalen en over welke straten in Soesterberg klachten over gevaarlijke verkeerssituaties ontvangen zijn.

Wethouder Kundić antwoordde namens het college van B en W dat Soesterberg ook is meegenomen in de analyse, maar dat het Openbaar Ministerie alleen flitspalen toestaat op 50-kilometer-wegen en niet op wegen waar de snelheidslimiet 30 km/uur is. De reden dat uit deze analyse geen wegen in Soesterberg naar voren zijn gekomen, is dan ook dat er concrete plannen zijn om de snelheidslimiet op een aantal 50-kilometer-wegen in Soesterberg in de nabije toekomst te verlagen naar 30 km/uur.

Kundić antwoordde ook dat er inderdaad klachten binnenkomen over wegen in Soesterberg, waaronder de Kampweg. De gemeente kijkt bij zulke klachten eerst of die te verhelpen zijn binnen bestaande plannen voor groot onderhoud aan wegen en, in het geval van Soesterberg, binnen het Masterplan Soesterberg. Als dat niet zo is kan de gemeente kleine maatregelen inzetten zoals ‘attentieverhogende maatregelen’, versmallingen en drempels. Tot slot kan de gemeente bij de politie een verzoek tot handhaving doen.