Raadgever GroenLinks: Eigen geluid

Leer de raad kennen in de rubriek Raadgever uit de Soester Courant. Deze week kijken Ties de Ruijter en Elske ter Beek-Suijkerbuijk van GroenLinks samen terug én vooruit naar de gemeentepolitiek. 'Dit is een fijne manier om betrokken te blijven.'

Wat drijft jullie om door te gaan?

Elske: 'Ik ben gehecht aan Soest, weggaan is voor mij geen optie. Dan wil ik ook actief bijdragen aan het mooier en fijner maken van mijn Soest. In plaats van alleen maar aan de zijlijn te mopperen dat er zoveel groen verdwijnt of dat er zo weinig voorzieningen zijn in de woonwijken.'

Ties: 'Het is ook een fijne manier om betrokken te blijven bij het gebied waar je woont. Je hoort wat er allemaal speelt en kan daar ook over meepraten. Bijvoorbeeld ruimte voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen: veel te vaak krijgt, ten koste van hun verkeersveiligheid, de bereikbaarheid voor auto’s voorrang, zeker in het buitengebied. Wij maken regelmatig de opmerking dat dat anders kan, zoals bij het verkeersplan Soest-zuid, of het bestemmingsplan Dalweg.'

Hoe gaat de samenwerking in de fractie?

Ties, lachend: 'Ik spreek Elske in sommige weken vaker dan mijn eigen vrouw.'

Elske: 'Het kan heel intensief zijn, zeker toen we een korte periode maar met z’n tweeën waren, dan ben je wel erg druk met alles lezen, alle bijeenkomsten aflopen, de raadsvergaderingen zelf en dan ook nog onderling afstemmen. Gelukkig zijn we nu weer met vijf fractieleden.'

Ties: 'Soms kunnen we het snel eens worden, bijvoorbeeld over het behoud van het Soester Hoogveen, een bijzonder gebied aan de rand van Soest. Vanuit de GroenLinks fractie is er niemand die het ziet zitten dat bebouwing van het aangrenzende Van Oest terrein wordt aangegrepen om deze waardevolle ‘natuur-oase’ verder binnen te dringen met een woonwijk.'

Elske: 'En soms is juist meer uitwisseling van invalshoeken nodig. Denk aan de ontwikkeling van Soesterberg-Noord: zijn de plannen van jaren geleden nog actueel? Welk soort woningen zijn nodig, met welke voorzieningen en ten koste van wat? Dan is het fijn als je met meer mensen bent om mee te kunnen sparren. Het houdt je scherp. Daarom proberen we ook altijd op bezoek te gaan bij de plekken en de mensen waar we het in de vergaderzaal over gaan hebben.'

Is de gemeentepolitiek dan niet een saaie bedoening?

Elske: 'Nee joh, al maken sommigen dat er wel van! Dan wordt er alleen maar naar de wethouders gekeken, alsof zij altijd gelijk hebben.'

Ties: 'Dat is ook mijn grote ergernis, dat sommige raadsleden geen eigen oordeel lijken te willen vormen, geen eigen geluid lijken te willen uiten, waarom zit je dan in de politiek?'

Ties de Ruijter en Elske ter Beek-Suijkerbuijk, fractieleden GroenLinks

t.deruijter@soest.nl, e.terbeek-suijkerbuijk@soest.nl