Raadgever Jan Vrakking over: Open plekjes

Leer de raad kennen in de rubriek Raadgever uit de Soester Courant. Deze week Jan Vrakking (Soest2002) over de vroegere open plekjes in Soest: 'Schotje springen op het Soesterveen, autocrossen op 'het heitje'. Mede daardoor heb ik een fantastische jeugd gehad.'

Grote tuin

Ik ben geboren aan de Schoolstraat, tegenwoordig Insingerstraat, in het buurtschap Hees. Ik kom uit een groot katholiek gezin met 2 zussen en 5 broers. Gelukkig hadden we ook een grote tuin waarin we fijn konden spelen. Alleen toen ik ouder werd bleek een grote tuin ook een nadeel voor mij te zijn. Ik moest meehelpen met bonen plukken, onkruid wieden e.d..

Schotje springen

We woonden aan de rand van het Soesterveen en ‘s zomers keken we uit over de weilanden met koeien en ’s winters schaatsten we met buurtgenootjes op de slootjes in het Soesterveen. We hielden wedstrijdjes schotje springen waarbij je als je pech had in het water terecht kwam.

Inwonertal

Tegenover ons ouderlijk huis lag “het heitje”. Een stuk hei waar nu een schooltje staat. Toen ik wat ouder was crosten we daarop in oude auto’s rondjes. De auto’s kochten we op een sloperij aan het Klein Engendaal en als deze kapot ging dan ruilden we hem om voor een andere sloopauto. Ik heb mede daardoor een fantastische jeugd gehad. Een jeugd die je iedereen toewenst. Maar helaas, de tijden zijn veranderd. Het inwonertal nam en neemt nog steeds toe en doet steeds meer open plekjes verdwijnen. Terwijl juist dit soort plekjes binnen de bebouwde kom zo belangrijk kunnen zijn voor de sociale beleving van kinderen en ouderen.

Ontwikkeling

Mijn vader was onderwijzer in Soest en dat zal ertoe bij hebben gedragen dat ook ik voor een baan in het onderwijs heb gekozen. Het helpen bij het aanleren van jongeren heb ik altijd leuk en nuttig gevonden. Of dat nu was als trainer/coach van een waterpoloteam of als leraar met een klas leerlingen. Je zag altijd dat kinderen bezig waren met hun ontwikkeling. Bij de een gaat dat wat beter dan bij de ander maar uiteindelijk kan je zeggen dat veruit het merendeel van de jeugd zich goed ontplooit. Ik ben ervan overtuigd dat sporten en school jongeren ontzettend vormen.

Schaatsplezier

Ieder jaar zie ik uit naar de winter in de hoop op natuurijs. Toen ik op 14 december de schaatsen al kon onderbinden hoopte ik op een ouderwetse winter met veel schaatsplezier. En voor komende zomer staat fietsplezier in de Italiaanse bergen op het programma.

Steentje bijdragen

Nu ben ik sinds maart 2022 raadslid voor de lokale partij Soest2002. Ik heb bewust gekozen voor een lokale partij omdat er lokaal zoveel dingen staan te gebeuren waar ik als één van de 29 raadsleden mijn steentje in wil bijdragen. Daarmee hoop ik het vertrouwen van de burgers in de lokale politiek te vergroten.

Heb je ook interesse om een steentje bij te dragen in het politieke landschap van Soest, neem dan eens contact op met een politieke partij. Het liefst natuurlijk met Soest2002.

Jan Vrakking

j.vrakking@soest.nl