Raadgever Martien van Leijenhorst: Inzetten

Leer de raad kennen in de rubriek Raadgever uit de Soester Courant. Deze week: Martien van Leijenhorst van Soest2002. 'Mijn vrij simpele vraag over het viaduct kreeg grote gevolgen.'

Zaterdagafdeling

Geboren en getogen in Soesterberg voel ik me een echte Soesterberger. Het me inzetten voor de samenleving zat al vroeg in mij. Op mijn 16e heb ik samen met een vriend van toen, Adrie Verbeek, aan de basis gestaan van de oprichting van de zaterdagafdeling van de voetbalvereniging Soesterberg, die toen nog alleen op zondag voetbalde. Dit deden we samen met de toenmalige voorzitter en secretaris, Johan van Daal en Cees Bremer. Wij zorgden voor de spelers, zij deden de organisatie. Op mijn 18e werd ik voorzitter van de jeugdvereniging van de kerk. Vanaf mijn 25e heb ik mij 45 jaar ingezet voor de Geref. Kerk, nu de Vredekerk, in Soesterberg. Diaken, ouderling, scriba, kerkvoogd en aanvoerder van het tuinteam zijn zo de werkzaamheden waar ik mij mee bezig heb gehouden.

Loopbaan

Na 12 jaar op de boerderij van mijn vader te hebben gewerkt heb ik op mijn 23e de boerderij verlaten en ben in de wegenbouw terecht gekomen. Na 10 jaar bij een aannemer en 4 jaar avondstudie werd ik bij de provincie Utrecht aangenomen als hulpopzichter bij de afdeling aanleg en groot onderhoud, van hoofdzakelijk asfaltwegen. Met vrijwel alle N-wegen in de provincie heb ik te maken gehad, op het laatst als hoofdopzichter/directievoerder. Na mijn pensioen heb ik nog 7 jaar leiding gegeven aan vrij grote projecten in het land als ZZP’er bij de Dienst Vastgoed Defensie. En tot mijn grote verrassing werd ik toen ook gevraagd om raadslid te worden voor Soest2002.

Viaduct

Bij mijn aantreden als raadslid in 2010 kreeg ik gelijk met het Masterplan Soesterberg te maken. In de raadsvergadering kwam het geplande viaduct over de N237 aan de orde. Mijn vrij simpele vraag was of het viaduct niet iets opgeschoven kon worden in westelijke richting. Het viaduct was namelijk zodanig gesitueerd dat ik een vrij grote geluidsbelasting voorzag op de aanliggende woningen en het langzame verkeer op het viaduct. Deze vraag heeft grote gevolgen gekregen. De provincie Utrecht heeft dit opgepakt en uiteindelijk is het geplande viaduct van 40 m gewijzigd in een wegoverkapping van 240 m. In mijn tweede raadsperiode (2014-2018) is op zowat alle ‘rode projecten’ van Hart van de Heuvelrug en het Masterplan Soesterberg een klap gegeven. Met het nieuwe Den Berghplein als eyecatcher.

Herintreding

Sinds juni mag ik mij als fractieassistent van Soest2002 weer inzetten voor de Soester(bergse) samenleving. Ik heb er samen met mijn fractie weer veel zin in en hoor graag van u wat u bezighoudt, welke ontwikkelingen u ziet en onder de aandacht wil brengen.

Martien van Leijenhorst, fractieassistent Soest2002

m.vanleijenhorst@soest.nl