Raadgever Piet Klandermans: Thuis in Soesterberg

Leer de mensen in de raad kennen in de rubriek Raadgever uit de Soester Courant. Deze week: Piet Klandermans van Soest2002 over: een lang leven in Soesterberg.

47 jaar

Ik woon bijna 47 jaar in Soesterberg, ben getrouwd en heb 4 dochters die alle al geruime tijd de deur uit zijn en mijn vrouw en mij 7 kleinkinderen hebben geschonken. De afgelopen 8 jaar mocht ik fractieassistent zijn van Soest2002. Na de formatie van het college kreeg ik de kans door te stromen naar het raadslidmaatschap en werd op het zelfde moment met de nieuwe collegeleden be√ędigd.

Vliegtuiglawaai

Als inwoner van Soesterberg heb ik de ontwikkeling van Soesterberg meegemaakt of beter gezegd ervaren dat de rem erop stond vanwege het vliegtuig lawaai. Lawaai dat we als ingezetenen nooit echt als een bezwaar hebben ervaren; het hoorde bij Soesterberg! Maar gelukkig kon er wel na het sluiten van de vliegbasis weer van alles en groeit het dorp intussen gestaag. Dankzij plannen o.a. in het kader van Hart van de Heuvelrug worden er thans meerdere bouwplannen gerealiseerd. Hoewel ik het wonen in Soesterberg altijd plezierig heb gevonden betekent de huidige ontwikkeling zeker dat het dorp meer leefbaar wordt en er dus meer te beleven zal zijn.

Afdelingshoofd

Ik werkte 30 jaar voor de gemeente Soest in diverse functies; in de laatste was ik hoofd van de afdeling Groen en Milieu. Het zal dan ook niet verbazen dat ik binnen mijn fractie o.a. de portefeuille Natuur en Landschap en die van milieu toebedeeld kreeg. Ik heb in Soesterberg maatschappelijke functies vervuld in kerk en school en nu ben nog kerkrentmeester van de Vredekerk. Het zal duidelijk geworden zijn dat ik mij het wel en wee van de gemeente Soest in het bijzonder het wel en wee van Soesterberg aantrek. Samen met onze fractieassistent Martien van Leijenhorst, bij velen wel bekend, vormen we een mooi duo!

Groei & Bloei

Buiten het raadslidmaatschap ben ik consulent van de Kon. Mij. voor Tuinbouw en  Plantkunde, Groei & Bloei; een vereniging met ca. 30.000 leden. Ik heb als aandachtsgebied de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en een de regio Antwerpen. Ondanks dat hiervoor nog wel eens het maken van een autoreis noodzakelijk is, beperk ik het reizen met de auto zoveel mogelijk.

Rijk leven

Dat geldt ook voor vakanties. Voorheen was Zuid-Frankrijk favoriet maar nu kom ik al jaren graag in Zeeland waar wij onze caravan hebben staan, die ook vaak door onze dochters met hun gezin wordt gebruikt. We genieten daar enorm van.

Het rijk geschakeerd leven dat ik tot dusver heb gehad hoop ik -met goede gezondheid- nog een poos voort te zetten!

Piet Klandermans, fractieassistent Soest2002

klanp@soest.nl