Raadgever Ronald Christiaans: Medemens in nood

Leer de mensen in de raad kennen in de rubriek Raadgever uit de Soester Courant. Deze week: Ronald Christiaans (Soest2002) over noodopvang voor vluchtelingen. 'Het is mijn werk geweest, uit ervaring weet ik dat dit goed en veilig kan.'

Crisismanagement

Als herintredend gemeenteraadslid mag ik me de komende (nog) drie en half jaar bezig houden met de ontwikkelingen in de gemeente Soest. Dat doe ik dan vooral op de thema’s jeugd, veiligheid/crisismanagement, onderwijs en participatie. Gezien mijn verleden is vooral het thema veiligheid/crisismanagement een logische, omdat ik mij sinds mijn start als vrijwilliger bij de brandweer Soest in 1988 al binnen het domein van veiligheid en crisismanagement beweeg. Van lokaal naar inmiddels internationaal. En in deze Raadgever wil ik reflecteren op mijn internationale werkzaamheden en wat dat betekent voor mijn functioneren in de lokale politiek.

Internationale hulp

De afgelopen jaren ben ik twee keer op missie geweest, zowel voor EU (op de Filipijnen) als voor de Verenigde Naties (op Haïti). In beide gevallen was ik onderdeel van het team dat zich bezig houdt met de coördinatie van de internationale hulpverlening. In beide gevallen was de lokale bevolking zwaar getroffen door de effecten van een orkaan. In beide gevallen zag je ook de enorme weerbaarheid van de lokale bevolking. En in beide gevallen zie je dat de internationale hulp die geleverd wordt, ook echt helpt. Door een goede coördinatie en door de inzet van specialisten die levensreddend bezig zijn, die kijken naar onderwijs, gezondheid maar ook naar crisisnoodopvang.

Goed en veilig

En dat laatste sluit dan weer aan op waar we in Nederland nu ook mee te maken hebben. Noodopvang voor de Oekraïense medemens of voor mensen uit niet-veilige landen, ook wel asielzoekers genoemd. Mensen zoals u en ik die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld, honger of onderdrukking. Mensen die op zoek zijn naar veiligheid en in Nederland zijn beland. En dan denk ik dat wij, ook in Soest, die mensen kunnen helpen. Maar wel op basis van een goede coördinatie en met behulp van de inzet van specialisten. En dan weet ik uit ervaring, het is mijn werk geweest, dat dit hartstikke goed en veilig kan.

Willen en kunnen

De uitdaging die daarbij komt kijken, is hoe dit uitgelegd wordt. We hebben immers te maken met woningnood, (energie)armoede, de inflatie en dan ook nog de voortdurende zorgen om COVID. En dus moeten we als politiek alert zijn op de ontwikkelingen en de effecten daarvan op onze gemeente. En de juiste balans zien te vinden en te houden in wat we willen en wat we kunnen. Om aan de ene kant de belangen van de inwoners van de gemeente Soest te behartigen en aan de andere kant te doen wat je kan om de medemens in nood te helpen. Ik wens u alvast fijne feestdagen toe.

Ronald Christiaans, raadslid Soest2002

r.christiaans@soest.nl