Raadgever Thijs Polfliet: prachtig wonen in Soest

Leer de mensen uit de raad kennen in de rubriek Raadgever uit de Soester Courant. Deze week: fractieassistent Thijs Polfliet (PvdA) over: werk aan de winkel voor wonen in Soest.

Werk aan de winkel

Op 9 juni ben ik geïnstalleerd als fractieassistent voor de PvdA. Een bijzondere avond om mee te maken, met name omdat we als PvdA onze handtekening onder een mooi en ambitieus coalitieakkoord hebben gezet. Want er is werk aan de winkel.

Funda

Wonen is Soest is simpelweg prachtig. De Eng, ‘t Hoogt, de duinen, - allemaal unieke plekken. Terwijl ik dit opschrijf, kijk ik met een schuin oog naar Funda. Niet voor mezelf, want wij genieten erg van onze fijne buurt, natuur en dieren om ons heen. Maar voor een collega en oud-studiegenoot die hier graag naar toe zouden verhuizen. Ik ben bang dat ze pech gaan hebben.

1500 woningen

Zij komen nog van buiten Soest en kunnen vast wel ergens anders neerstrijken. Maar hoe is dat voor hen die nu in Soest wonen of werken met maatschappelijk cruciale banen, zoals kinderleidsters, zorgmedewerkers, leraren, ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de sociale steun? Dat we een woningcrisis hebben, is bij de meesten wel bekend. Tot 2030 zijn er 1500 woningen nodig voor Soest en Soesterberg. Wat gebeurt er met onze gemeente als deze mensen hier wel willen, maar niet kunnen wonen? Ik zal eerlijk zijn - ik heb geen idee. Maar ik herken in de weg naar een oplossing kernwaarden van de PvdA: gelijkwaardigheid, bestaanszekerheid en solidariteit. Als PvdA-fractie zullen we strijden voor goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Dienstverlening

Tussendoor is er ook nog genoeg te doen. De eerste keer dat ik in de microfoon kon spreken in de raadszaal, ging het over de toegankelijkheid van digitale dienstverlening van de gemeente. Een belangrijk onderwerp omdat er in 2017 voor gekozen is om zoveel mogelijk dienstverlening via de website af te handelen. Maar dan moet er een goed alternatief geboden worden voor inwoners voor wie dit niet of slecht mogelijk is. En dat is waar de schoen wringt. De onafhankelijke Rekenkamer stelt dat hier geen structurele aandacht voor is. Dit is een voorbeeld van een onderwerp waar ik mij de komende vier jaar voor wil hard maken. Ik vind dat iedereen recht heeft op goede dienstverlening. Of dat nu via de telefoon, balie of internet is.

Voorrang met fiets

Daarnaast hoop ik ook dat we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Hoe vaak staat er wel niet in deze Soester Courant een bericht over een aanrijding of ongeluk? Wat mij betreft ligt een groot deel van de oplossing in de fiets voorrang geven. In letterlijke zin op de weg, maar vooral in het beleid en het nieuw en opnieuw inrichten van straten. Dit zal er niet voor zorgen dat het leuker wordt om de 25 hoogtemeters van de Eng met een gewone fiets te beklimmen, maar wel veiliger.

Thijs Polfliet, fractieassistent PvdA

t.polfliet@soest.nl