Raadsbesluiten van 16 maart

Op 16 maart heeft de gemeenteraad besloten over de onderwerpen hieronder. De bijeenkomst is terug te kijken via de het raadsinformatiesysteem. Daar staan ook de vergaderstukken en meer informatie.

Bestemmingsplan Landgoed Willemshoeve

De raad heeft ingestemd met een aangepast bestemmingsplan voor het perceel aan de Jachthuislaan 19. Daar is momenteel een paardenhouderij gevestigd. Het nieuwe bestemmingsplan maakt agrarisch gebruik, akkerbouw en vollegrondtuinbouw mogelijk. In de bebouwing komen de functies zorg en dagbesteding, de landbouwcoöperatie Herenboeren en een trainings-, workshop- en kantoorruimte.

Verduurzaming sporthal Dalweg

De raad heeft € 300.000 beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van de sporthal aan de Dalweg. Die kan nu verwarmd gaan worden met warmtepompen. Ook kan de gevel geïsoleerd worden. Doordat dit budget nu beschikbaar is, kunnen deze ingrepen eerder plaatsvinden dan aanvankelijk gepland. Volgens het college is dat uiteindelijk goedkoper en efficiënter.

Hans Redeker raadslid voor PvdA

Hans Redeker is geïnstalleerd als raadslid voor de PvdA. Hij vervangt raadslid Ad Witlox die afwezig is wegens ziekte. Hans Redeker was eerder al fractieassistent van de PvdA Soest-Soesterberg.

Burgerinitiatief verbeteren verkeersveiligheid poldergebied

De raad heeft het burgerinitiatief besproken van bewonerscollectief Peter van den Breemerweg-Kerkstraat. Dit collectief verzocht de gemeenteraad om het onderwerp ‘verbeteren verkeersveiligheid van fietsers en wandelaars in het poldergebied/buiten de bebouwde kom van Soest’ op de raadsagenda te plaatsen. De raad wil dat de agendacommissie van de gemeenteraad het onderwerp zo spoedig mogelijk op de raadsagenda zet.

Maatregelen

Ook wil de raad dat het college de gevraagde maatregelen voor verkeersveiligheid zo snel mogelijk onderzoekt. Wethouder Suna gaf aan dat het college de komende periode met een mobiliteitsvisie aan de slag gaat, waarbij breder gekeken wordt naar meerdere initiatieven, participatie en gewenste maatregelen. Dit zal op zijn vroegst na de zomer zijn.