Raadsbesluiten van 17 juni 2021

Hier leest u de belangrijkste raadsbesluiten van deze besluitvormende raadsvergadering.

Peter van den Breemerweg tegenover 1 en 3

Een meerderheid van de raad (GGS, VVD, D66 en CU-SGP) heeft ingestemd met het voorstel om het raadsbesluit van 26 november 2020 in stand te laten. Dat raadsbesluit betrof het weigeren van een bestemmingsplanwijziging over het perceel op de Peter van den Breemerweg tegenover nummers 1 en 3. Tegen dat besluit was bezwaar aangetekend en de Bezwaarschriftencommissie adviseerde onlangs om het besluit van 26 november 2020 in stand te laten.

Ook tegen raadsbesluiten van 19 mei 2020 en 7 februari 2019 was bezwaar aangetekend. Dezelfde meerderheid van de raad besloot deze bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren.

Plaatsvervangend voorzitterschap raad

De raad heeft unaniem ingestemd met een andere manier om een plaatsvervangend raadsvoorzitter aan te wijzen. Op dit moment is de plaatsvervangend voorzitter van de raad het raadslid dat het langst onderdeel uitmaakt van de raad. In deze periode is dat raadslid Johan Baks, die het voorzitterschap overneemt van burgemeester Rob Metz wanneer die afwezig is of wanneer de raad een onderwerp behandelt uit diens portefeuille (zoals veiligheid).

De raad heeft nu besloten de plaatsvervangend voorzitter van de raad aan te wijzen via een verkiezing in maximaal twee stemrondes. Dat geldt vanaf de raadsperiode die start na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De raad heeft ook een profielschets vastgesteld voor de plaatsvervangend voorzitter.

Naar overzicht