Raadsbesluiten van 20 juni

De raad heeft ingestemd met de Vlasakkers en de A28 bij Soesterberg als mogelijke locaties voor windturbines. Via moties en amendementen vroeg de raad aandacht voor de positie van omwonenden. De raad stemde ook in met bestemmingsplannen voor drie appartementencomplexen en stelde een rapport naar woningbouwbeleid vast. Meer informatie en de livestream staan in het raadsinformatiesysteem

Nadere uitwerking Wind in Soest

Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met de Vlasakkers en de A28 bij Soesterberg als mogelijke locaties voor de komst van windturbines. De provincie Utrecht heeft deze locaties onlangs aangewezen als geschikte plekken voor windturbines. De raad geeft hiermee aan mee te werken aan de locaties op genoemd grondgebied en de bevoegdheid bij de provincie te laten. POS en CU-SGP stemden tegen, ook andere partijen hadden bedenkingen bij het voorstel. Een reden om vóór te stemmen was voor veel partijen dat er nu enige regie is over de locaties.

Aandacht voor omwonenden

De raad vroeg via moties en amendementen aandacht voor de positie van omwonenden. De raad deed onder meer deze oproepen aan het college:

  • Geen van de omliggende woningen mag slagschaduw ontvangen van windturbines.
  • Mensen in de directe omgeving ontvangen een financiële tegemoetkoming gekoppeld aan de financiële opbrengsten van de windturbines.
  • Wijs de provincie op de zorgplicht wat betreft het vrijkomen van de stof bisfenol A door erosie van de wieken.
  • Span u maximaal in voor een opstelling die zo min mogelijk nadelige effecten van windturbines heeft voor omwonenden.
  • Zie er op toe dat er extra natuurcompensatie plaatsvindt (zgn. ‘kwaliteitstoeslag’), mocht natuurcompensatie aan de orde zijn.

Bestemmingsplan Albert Cuyplaan 198

De raad heeft ingestemd met het bestemmingsplan voor deze plek. De initiatiefnemer mag het pand van KPN slopen en een nieuw appartementencomplex van vijf lagen met 22 appartementen bouwen. POS stemde tegen.

Bestemmingsplan Ferdinand Huycklaan 20A, B en C

De raad heeft ingestemd met de realisatie van twee appartementencomplexen met 31 appartementen en vijf woningen op deze locatie. Op dit moment staan er een aantal bedrijfsopstallen.

Onderzoek Rekenkamer naar woningbouwbeleid

De raad heeft de conclusies van een onderzoek naar woningbouwbeleid vastgesteld en de aanbevelingen overgenomen. De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de factoren die een doeltreffend en doelmatig woningbouwbeleid bepalen.

Afwegingskader Omgevingsprogramma’s

De raad heeft ingestemd met het Ruimtelijk afwegingskader omgevingsprogramma’s. Dit is een methodiek om keuzes te maken over vraagstukken die grond en ruimte nodig hebben. GroenLinks stemde tegen.