Raadsbesluiten van 23 mei

De raad heeft ingestemd met het Handelingsperspectief Buitengebied en de Verordening Compensatiefonds 2024. Meer informatie en de link naar de livestream staan in het raadsinformatiesysteem

Handelingsperspectief Buitengebied

De raad heeft ingestemd met het Handelingsperspectief Buitengebied. De regiogemeenten onderkennen met dit document dat zij moeten samenwerken, slimme combinaties en keuzes moeten maken. Alleen dan biedt het buitengebied namelijk genoeg ruimte voor alle plannen voor wonen en werken, klimaataanpassing, natuurherstel en de transitie van de landbouw.

Verordening Compensatiefonds

Ook nam de raad de verordening Compensatiefonds 2024 aan. Deze regeling legt vast welke bijdrage een projectontwikkelaar moet doen voor de bouw van sociale huurwoningen.